vstupní brána na vysokou školu
Projekty
Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE
Státní informační politika ve vzdělávání
Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu
Projekt Comenius
Sportovní gymnázium Plzeň
Sportovní gymnázium Plzeň
Nejúspěšnější absolventi školy
Sportovní gymnázium Plzeň
Hezké prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy
:: Aktuální sdělení
:: Školní a sportovní aktuality
Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

1. 9. 2016, 9:00 h
Prázdninový režim 1. 7. - 31. 8. 2016
Sportovní gymnázium, Vejprnická 56, Plzeň
středa 7:30 – 14:30 h
Sdělení k nevyzvednutým vysvědčením
Upozornění pro návštěvníky školy
Důležité termíny k ukončení školního roku 2015/2016
Inzerát na pozici učitele(-ky) španělského jazyka

Inzerát na pozici učitele(-ky) aprobace ...více

Inzerát na pozici učitele(-ky) fyzika - matematika

Inzerát na pozici učitele(-ky) aprobace ...více

Záměr přemístění SG
Záměr přemístění Sportovního gymnázia Plzeň do areálu Vejprnická 56 je plánován k 30. 6. 2016
Gratulace ministryně školství K. Valachové
Ocenění práce ředitelky naší školy
Školní prodejna občerstvení
Školní prodejna občerstvení Malinová nabízí rodičům možnost objednávat svačiny žákům online ...více
Přehled prospěchu
Evropské hlavní město kultury - Plzeň 2015 ...více
Organizace školního roku ... více
Aktuální plán akcí ... více
Aktuální rozvrh suplování ... více
Sportovní gymnázium vyučuje podle svého školního vzdělávacího programu Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu.ŠVP SG Plzeň je k nahlédnutí v sekretariátu školy a ve vrátnici.

ICT plán školy ...více
Nejúspěšnější sportovci SG za rok 2015
Nejlepší sportovci města Plzně
Fotbalista ČR 2015
Naše školní akce

Školní výlety, exkurze, besedy ... více

Sportovní úspěchy na VG

Sportovní aktuality z vyššího gymnázia... více

Sportovní úspěchy na NG

Sportovní aktuality z nižšího gymnázia... více

Video prezentace SG Prezentace sportů SG
Video prezentace SG Prezentace sportů SG
Fotogalerie SG Plzeň
Sport na SG Školní život
Sport na SG Školní život
© design 2007 Úvodní stránka