vstupní brána na vysokou školu
Projekty
Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE
Státní informační politika ve vzdělávání
Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu
Projekt Comenius
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé SG
:: Aktuální sdělení
:: Školní a sportovní aktuality
Dny otevřených dveří
SG otevírá dveře uchazečům o vzdělání a sport

7. 11. 2016 - 16:00 h - pro obor vzdělání s talentovou zkouškou 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (čtyřleté studium, třída A)

9. 1. 2017 – 16:00 h - pro obory vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium, třída B) a 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium, Kvinta, 5. r. vyššího stupně víceletého gymnázia)

10. 1. 2017 – 16:00 h -pro obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium, Prima)

Přemístění jsme zvládli úspěšně

Termín přemístění sportovního gymnázia z Táborské 28 do areálu na Vejprnické 56 byl stanoven do ...více

Přehled prospěchu
Organizace školního roku ... více
Aktuální rozvrh suplování ... více
Sportovní gymnázium vyučuje podle svého ŠVP Sportovní gymnázium - vstupní brána na vysokou školu. K nahlédnutí v sekretariátu školy a ve vrátnici.

ICT plán školy ...více
Nejúspěšnější sportovci SG za rok 2015
Nejlepší sportovci města Plzně
Katka Skypalová je Mistryní Evropy!!!
Naše školní akce

Školní výlety, exkurze, besedy ... více

Sportovní úspěchy na VG

Sportovní aktuality z vyššího gymnázia... více

Sportovní úspěchy na NG

Sportovní aktuality z nižšího gymnázia... více

Video prezentace SG Prezentace sportů SG
Video prezentace SG Prezentace sportů SG
Fotogalerie SG Plzeň
Sport na SG Školní život
Sport na SG Školní život
© design 2007 Úvodní stránka