Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace pro uchazeče > Přijímací řízení > 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou, třída A

79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU
(ATLETIKA, JUDO, SPORTOVNÍ STŘELBA, PLAVÁNÍ, TENIS, VOLEJBAL-DÍVKY)
ČTYŘLETÉ STUDIUM, TŘÍDA A

 

22. 10. 2018 /pondělí/ - 16:00 H - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

VÝHODY STUDIA OBORU VZDĚLÁNÍ 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU
Gymnázium zajišťuje všestrannou a speciální sportovní přípravu. Trenérské vedení žáků na soutěžích je plně zajištěno profesionálními trenéry sportovního gymnázia. Žáci sportovního gymnázia startují v soutěžích za své mateřské kluby nebo jiné kluby. Velmi pozitivním a žádoucím jevem je pro obě strany spolupráce mezi sportovním gymnáziem a sportovními kluby.

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

do 30. 11. 2018 odevzdá uchazeč ředitelce sportovního gymnázia:

 • přihlášku ke studiu (modrý tiskopis) ke stažení zde
 • formulář Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu potvrzený sportovním lékařem

 

Uchazeč na přihlášku ke studiu oboru vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou uvede:

 • obor vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou
 • sport, kterému se věnuje
 • hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků (1. a 2. pololetí 7. ročníku a 1. a 2. pololetí 8. ročníku)
 • termín, který den se účastní talentové zkoušky
 • termín, který den se účastní jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Vzor přihlášky ke studiu je ke stažení zde nebo můžete použít vzor přihlášky s některými již předvyplněnými údaji, který je ke stažení zde. Přihláška do přípravného kurzu k jednotným testům z Čj a M je ke stažení zde a formulář Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu je ke stažení zde nebo jsou k dispozici v sekretariátu školy. Barevné rozlišení formuláře přihlášky není podmínkou, přihlášku možno podat v černobílé verzi.

Uchazeč o obor vzdělání s talentovou zkouškou 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (atletika, judo, plavání, střelba, tenis, volejbal-dívky) dokládá zdravotní způsobilost ke studiu pouze na formuláři školy potvrzeném výhradně sportovním lékařem.

Po obdržení přihlášky ke studiu a formuláře o zdravotní způsobilosti, sportovní gymnázium uchazeči zašle sportovní dotazník, na němž uchazeč doloží potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti. Sportovní dotazník odevzdá při talentové zkoušce.

 

TERMÍNY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Talentová zkouška

8. 1. 2019 - 1. termín
10. 1. 2019 - 2. termín
(dle zvoleného termínu uvedeného na přihlášce)

Talentová zkouška v náhradním termínu:
24. 1. 2019

Všichni uchazeči konají talentovou zkoušku s výjimkou:
Talentovou zkoušku nebude konat uchazeč do sportovního odvětví judo, který splnil podmínky pro přijetí dané některým z uvedených kritérií: startoval na MED, EYOF, YOG nebo byl na tyto soutěže nominován ČSJu.
Talentovou zkoušku nebude konat uchazeč do sportovního odvětví sportovní střelba, který splnil podmínky pro přijetí dané některým z uvedených kritérií:

 • je zařazen ve výběru kategorie "M" - zálohy reprezentace
 • M ČR do 16 let /mladší dorost/ se umístil do 3. místa v disciplíně vzduchová puška
 • M ČR v kulových disciplínách do 18 let /dorost/ se umístil do 5. místa v disciplíně sportovní malorážka 3x20 nebo 60 ran leže
 • Finále talentované mládeže do 18 let /dorost/ se umístil do 5. místa v disciplíně vzduchová puška 40 ran nebo sportovní malorážka 3x20 a 60 ran leže.

 

Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M

12. 4. 2019 - 1. termín
15. 4. 2019 - 2. termín
(dle zvoleného termínu uvedeného na přihlášce)
Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z českého jazyka a z písemného testu z matematiky. Jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky konají všichni uchazeči.

Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M v náhradním termínu:
13. 5. 2019 - 1. termín
14. 5. 2019 - 2. termín

 

PŘÍPRAVNÝ KURZ K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJATÝCH
Do oboru vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou - 30 žáků.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
pro obor vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (atletika, judo, sportovní střelba, plavání, tenis, volejbal-dívky), třída A
Počet otevíraných tříd: 1
Nejvyšší stanovený počet: 30 žáků

Kritéria přijímacího řízení a procentuální započtení jednotlivých částí přijímacích zkoušek:

 • hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků (1. a 2. pololetí 7. ročníku a 1. a 2. pololetí 8. ročníku) 20%
 • výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky 40%
  • výsledek talentové zkoušky 40%.

Další požadavky pro přijetí:

 • zdravotní způsobilost ke vzdělávání
  (potvrzení výhradně sportovním lékařem na formuláři Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, který uchazeč odešle spolu s přihláškou ke studiu)
 • potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti
  (formulář Sportovní dotazník zašle uchazeči sportovní gymnázium po obdržení přihlášky ke studiu. Uchazeč sportovní dotazník odevzdá při talentové zkoušce).

O konečném přijetí či nepřijetí rozhoduje přijímací komise.

Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení - 2 žáci.
O přijetí či nepřijetí rozhoduje odvolací orgán.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán.

Další kolo přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia může být vyhlášeno až podle naplnění předpokládaného počtu žáků v prvním kole.

Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání.

 

Kritéria talentových zkoušek:

ATLETIKA
Pořadí uchazečů je určeno podle bodového hodnocení výkonů dosažených v následujících motorických testech:

 • běh na 50 m vysoký start, výběh na vlastní povel, měřeno elektronicky s přesností na 0,01 s, možno použít atletické tretry
 • běh na 20 m letmý start, měřeno elektronicky s přesností na 0,01 s, možno použít atletické tretry
 • skok daleký z místa - doskok do pískoviště, měřeno v cm, možno použít atletické tretry
 • 10 skok střídnonož z místa - doskok do pískoviště, měřeno v metrech, možno použít atletické tretry
 • autový hod medicinbalem 2 kg z místa - měřeno v metrech
 • hod medicinbalem 3 kg vzad - měřeno v metrech
 • Cooperův test (běh na 12 minut) - měřeno v metrech, možno použít atletické tretry
 • šplh na 4 metrové tyči - měřeno ručně s přesností na 0,1s.

JUDO
Pořadí uchazečů je dáno součtem bodů hodnocení všech složek testování, tj. v motorických testech, ve sportovní přípravě a v dosažených výsledcích na soutěžích.
Podmínky pro přijetí splnil uchazeč, který dosáhl 10ti bodů a více v součtu hodnocení všech složek testování (výsledky + sportovní příprava + tělesná výchova).

  Motorické testy:
 • člunkový běh 4 x 10 m,
 • běh 1500 m,
 • výskoky na překážku za 30s (hoši 81 cm dívky 64 cm),
 • šplh na laně 4 m dlouhém po dobu 1 min. (hoši bez přírazu, děvčata mohou s přírazem),
 • shyb opakovaný, bez zátěže,
 • benč press opakovaný se zátěží rovnající se 60% vlastní hmotnosti,
 • vznosy na ribstolech.

Talentovou zkoušku nebude konat uchazeč, který splnil podmínky pro přijetí dané některým z uvedených kritérií: startoval na MED, EYOF, YOG nebo byl na tyto soutěže nominován ČSJu.

SPORTOVNÍ STŘELBA
Pořadí uchazečů je dáno součtem bodů hodnocení všech složek testování, tj. v motorických testech speciálních a obecných.

  Speciální testy:
 • vzduchová puška N+20 ran po 1 ráně do terče.

Hodnocení zásahů včetně součtu nastříleného výkonu je prováděno elektronicky zařízením RIKA.

Talentovou zkoušku nebude konat uchazeč do sportovního odvětví sportovní střelba, který splní podmínky pro přijetí dané některým z uvedených kritérií:

 • je zařazen ve výběru kategorie "M" - zálohy reprezentace
 • M ČR do 16 let /mladší dorost/ se umístil do 3. místa v disciplíně vzduchová puška
 • M ČR v kulových disciplínách do 18 let /dorost/ se umístil do 5. místa v disciplíně sportovní malorážka 3x20 nebo 60 ran leže
 • Finále talentované mládeže do 18 let /dorost/ se umístil do 5. místa v disciplíně vzduchová puška 40 ran nebo sportovní malorážka 3x20 a 60 ran leže.

PLAVÁNÍ
Pořadí uchazečů je dáno součtem bodů hodnocení všech složek testování, tj. v motorických testech speciálních a obecných, přihlíží se k umístění na přeboru ČR.

  Speciální testy:
 • 50 m kraul,
 • 50 m prsa,
 • 50 m znak,
 • 50 m delfín,
 • 400 m kraul.

TENIS
Pořadí uchazečů je dáno součtem bodů hodnocení všech složek testování tj. v motorických testech speciálních, obecných a bodovou hodnotou z celostátního žebříčku tenisu.

  Speciální testy:
 • běh se změnou směru (vějíř),
 • přeskoky do stran s dotykem (kružítko),
 • čtyřskok.

VOLEJBAL - DÍVKY
Pořadí uchazečů je dáno součtem bodů hodnocení všech složek testování, tj. v motorických testech speciálních a obecných.

  Speciální testy:
 • dosah ve výskoku s rozběhem,
 • hod medicinbalem 1 kg,
 • jednoruč z kleku,
 • rychlost 6 x 6,
 • obratnost 6 x 9,
 • odbíjení obouruč vrchem,
 • odbíjení obouruč spodem.

OBECNÉ MOTORICKÉ TESTY (POUZE PRO SPORTOVNÍ STŘELBU, PLAVÁNÍ, TENIS, VOLEJBAL - DÍVKY)

 • Běh 50m z polovysokého startu
 • hod plným míčem 2 kg obouruč
 • chlapci - opakované shyby nadhmatem, dívky - výdrž ve shybu nadhmatem
 • skok daleký z místa
 • hloubka předklonu
 • leh-sed 1 minuta, střelba 2 minuty
 • Cooperův běh (běh na 12 minut).

Pozn.: Bodové hodnocení dosažených výkonů u všech sportovních odvětví je k nahlédnutí na ředitelství sportovního gymnázia.

UČEBNÍ PLÁN
Učební plán se čtyřletým studijním zaměřením oboru vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou ..více