Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace pro uchazeče > Důležité sdělení pro uchazeče o studium

Důležité sdělení pro uchazeče o studium

Z důvodu snížení rizika přenosu nákazy virem SARS-CoV-2 je stanovena povinnost nechat se otestovat a předložit výsledek negativního testu jako podmínka pro přístup k přijímací zkoušce.  Účelem testování je ochrana veřejného zdraví.

Na základě Mimořádného opatření MZDR, č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021  může se přijímací zkoušky (jednotné přijímací zkoušky, školní přijímací zkoušky – pohybových testů, talentové zkoušky) zúčastnit pouze uchazeč, který

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19

a

b) doloží před přijímací zkouškou doklad o negativním výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeném ve škole, ve které je uchazeč žákem a který si provedl sám nebo který mu byl proveden laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

Doklad podle písmene b) může uchazeč nahradit:

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

nebo

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech,

nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky (v případě dvoudávkového schématu) nebo od aplikace první dávky očkovací látky (v případě jednodávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dnů.

Výše uvedený doklad uchazeč odevzdá určenému pedagogickému pracovníkovi před vpuštěním uchazečů do budovy školy k vykonání přijímací zkoušky. Bez předloženého dokladu nebude uchazeči konání přijímací zkoušky umožněno.

S tím souvisí skutečnost, že uchazeč nebude odevzdávat vyplněné  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (tiskopis byl již zaslán uchazečům spolu s pozvánkou).

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním testu nezúčastní řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, bude konat zkoušku v náhradním termínu.

Termín testování na ZŠ* Testování se týká Termíny JPZ Termíny školní části přijímací zkoušky
Út –27. dubna 2021 (pro oba dny přijímacích zkoušek vřádném termínu) uchazečů o čtyřleté obory vzdělání s MZ řádné:
Po -3. května
Út -4. května
řádné:
Po -3. května
Út -4. května
Čt –29. dubna 2021 (pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu) uchazeče o víceletá gymnázia řádné:
St –5. května
Čt –6. května
řádné:
St –5. května
Čt –6. května
St –26. května 2021
Čt –27. května 2021
uchazečů o čtyřleté obory vzdělání s MZ a uchazeče o víceletá gymnázia náhradní:
St –2. června
Čt –3. června
náhradní:
St –2. června
Čt –3. června
7 dnů před konáním zkoušky po dohodě se ZŠ uchazečů o čtyřleté obory vzdělání s MZ, kteří nebudou konat JPZ ---------- řádné: od 5. do 19. května
náhradní: do 16. června
7 dnů před konáním zkoušky po dohodě se ZŠ uchazečů o střední vzdělání bez MZ ---------- řádné: od 5. do 19. května
náhradní: do 16. června

*S ohledem na možnost provedení ověřovacího RT-PCR testu v případě pozitivního výsledku antigenního testu je vhodné testovat v ZŠ s předstihem před konáním příslušné zkoušky a umožnit tak uchazeči stihnout ověřovací testování na odběrovém místě metodou RT-PCR. Doporučujeme ponechat alespoň 3 pracovní dny mezi testováním a přijímací zkouškou.

 

Příznaky onemocnění COVID-19

- zvýšená tělesná teplota

- suchý kašel

- dušnost

- zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)

- ztráta chuti a čichu

- bolest v krku

- bolest svalů a kloubů

- rýma / ucpaný nos

- bolest hlavy