Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace o škole > Informace o studiu

Informace o škole

Sportovní gymnázium je jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Nabízí sportovně nadaným žákům skloubení studia gymnázia a aktivní sportovní činnosti. Přitom hlavním cílem je příprava ke studiu na vysoké škole libovolného zaměření.

Sportovní gymnázium otevírá třídy s obory vzdělání:

79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou
(atletika, judo, sportovní střelba, plavání, tenis, volejbal - dívky), čtyřleté studium

79-41-K/41 Gymnázium
(všechny druhy sportu), čtyřleté studium

79-41-K/81 Gymnázium
(všechny druhy sportu), osmileté studium, Prima

79-41-K/81 Gymnázium
(všechny druhy sportu)
Kvinta, 5. ročník vyššího stupně víceletého gymnázia pro uchazeče z Kvart víceletých gymnázií, příp. Sekund šestiletých gymnázií. Doplnění do vyššího ročníku dle § 63 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) ve znění pozdějších předpisů na uvolněná místa do Kvinty.

Sportovní gymnázium vyučuje podle svého školního vzdělávacího programu "Sportovní gymnázium - vstupní brána na vysokou školu" vytvořeného v souladu s RVP pro gymnázia se sportovní přípravou a s RVP pro gymnázia s nabídkou povinně volitelných předmětů:

Povinně volitelné předměty 2. - 4. ročník (resp. 6. - 8. ročník) 3. - 4. ročník (resp. 7. - 8. ročník) 4. ročník (resp. 8. ročník)
  Teorie sportovní přípravy Konverzace v anglickém jazyce Seminář z matematiky plus
  Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Seminář z biologie
  Konverzace v německém jazyce Konverzace v ruském jazyce Seminář ze zeměpisu
  Německý jazyk (3. cizí jazyk) Konverzace ve španělském jazyce Seminář z dějepisu
  Ruský jazyk (3. cizí jazyk) Seminář z matematiky Společenskovědní seminář
  Španělský jazyk (3. cizí jazyk) Cvičení z psychologie a sociologie Literární seminář
  Deskriptivní geometrie Cvičení z fyziky a chemie Seminář z fyziky
  Cvičení z matematiky Deskriptivní geometrie Seminář z chemie
    Programování Seminář z německého jazyka
    Finanční gramotnost   

 

Nepovinně volitelné předměty 1. ročník (Prima, 8leté G) 1. - 2. ročník (4leté G) 1. - 4. ročník (4leté G) + 5. – 8. ročník (8leté G)
  Plavání Cvičení z anglického jazyka Matematická cvičení
    Cvičení z německého jazyka  

Výhody studia:

 • v oboru vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (atletika, judo, tenis, plavání, střelba, volejbal – dívky) zajišťuje škola speciální sportovní přípravu v rozsahu až 17 hodin týdně vedenou profesionálními trenéry sportovního gymnázia
 • trenérské vedení žáků na soutěžích je rovněž plně zajištěno trenéry klubu
 • v soutěžích žáci startují za své mateřské nebo jiné sportovní kluby
 • škola pořádá výcvikové tábory podle ročních tréninkových plánů jednotlivých sportů
   
 • v oborech vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium a 79-41-K/81 Gymnázium zajišťuje škola všestrannou sportovní přípravu v rámci předmětu tělesná výchova
 • v rozsahu 4 hodiny týdně se žáci pod vedením zkušených učitelů tělesné výchovy věnují gymnastice, atletice, sportovním hrám, novým netradičním sportům i kompenzačním cvičením
 • v průběhu studia mohou žáci absolvovat výuku plavání a sportovní kurzy zaměřené na lyžování, snowboarding či vodní turistiku
 • speciální sportovní přípravu absolvují žáci ve svých sportovních klubech pod vedením klubových trenérů
   
 • přínosem je úzká spolupráce školy s řadou významných sportovních klubů a sportovních akademií v Plzeňském kraji
 • žáci s vysokou sportovní výkonností – reprezentanti České republiky mohou pro snazší zvládnutí studia a sportu využít možnosti úpravy organizace výuky formou změny organizace vzdělávání nebo plánovaného zkoušení
 • žáci s výbornými sportovními výsledky mohou ve škole využívat služby v oblasti fyzioterapie

Sportovní gymnázium dále nabízí:

 • studium v moderně zařízených a vybavených učebnách
 • nová a kvalitně vybavená vnitřní i venkovní sportoviště
 • povinné studium dvou cizích jazyků (angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny) a v rámci nabídky povinně volitelných předmětů možnost výběru třetího cizího jazyka
 • účast v předmětových soutěžích
 • tematické exkurze v ČR a v zahraničí
 • účelné vybavení školy včetně IT, pokrytí celé budovy školy sítí WIFI, během dne možnost využití studovny s kuchyňkou či žákovské knihovny
 • svačiny ve školní prodejně občerstvení
 • obědy ve školní jídelně
 • ubytování na nově zrekonstruovaném domově mládeže v areálu školy s možností celodenního stravování