Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Matematika

Procenta
Posloupnosti
Finanční matematika
Objem a povrch kolmého hranolu a válce
Trojúhelníky a čtyřúhelníky
Stereometrie pro vyšší gymnázium

Procenta

Název DUM (VM) Forma
DUMu (VM)
v originále
Odkaz na DUM (VM):
Procenta - pojem P - PP VY_32_INOVACE_M1.1.01
Procenta – procentová část P - PP VY_32_INOVACE_M1.1.02
Procenta - základ P - PP VY_32_INOVACE_M1.1.03
Procenta – počet procent P - PP VY_32_INOVACE_M1.1.04
Promile P - PP VY_32_INOVACE_M1.1.05
Procenta - zápis VM - SN VY_32_INOVACE_M1.1.06
Procenta – určení z, p, č VM - SN VY_32_INOVACE_M1.1.07
Procenta – výpočet části – přes 1% PL - W VY_32_INOVACE_M1.1.08
Procenta – výpočet části - vzoreček PL - W VY_32_INOVACE_M1.1.09
Procenta – výpočet části - trojčlenka PL - W VY_32_INOVACE_M1.1.10
Procenta – výpočet základu – přes 1% PL - W VY_32_INOVACE_M1.1.11
Procenta – výpočet základu - vzoreček PL - W VY_32_INOVACE_M1.1.12
Procenta – výpočet základu - trojčlenka PL - W VY_32_INOVACE_M1.1.13
Procenta – výpočet počtu procent – přes 1% PL - W VY_32_INOVACE_M1.1.14
Procenta – výpočet počtu procent - vzoreček PL - W VY_32_INOVACE_M1.1.15
Procenta – výpočet počtu procent - trojčlenka PL - W VY_32_INOVACE_M1.1.16
Promile - výpočty PL - W VY_32_INOVACE_M1.1.17
Procenta – slovní úlohy - část PL - W VY_32_INOVACE_M1.1.18
Procenta – slovní úlohy - základ PL - W VY_32_INOVACE_M1.1.19
Procenta – slovní úlohy – počet procent PL - W VY_32_INOVACE_M1.1.20

Vysvětlivky:
DUM digitální učební materiál
VM vzdělávací materiál
P – PP prezentace v POWERPOINTu
PL – W pracovní list ve WORDu
VM - SN procvičovací vzdělávací materiál ve SMART NOTEBOOKu

zpět

Posloupnosti

Název DUM (VM) Forma
DUMu (VM)
v originále
Odkaz na DUM (VM):
Pojem posloupnosti P - PP VY_32_INOVACE_M1.2.01
Rekurentní určení posloupnosti P - PP VY_32_INOVACE_M1.2.02
Vlastnosti posloupností P - PP VY_32_INOVACE_M1.2.03
Aritmetická posloupnost P - PP VY_32_INOVACE_M1.2.04
Součet aritmetické posloupnosti P - PP VY_32_INOVACE_M1.2.05
Užití aritmetických posloupností P - PP VY_32_INOVACE_M1.2.06
Geometrická posloupnost P - PP VY_32_INOVACE_M1.2.07
Součet geometrické posloupnosti P - PP VY_32_INOVACE_M1.2.08
Užití geometrických posloupností I. P - PP VY_32_INOVACE_M1.2.09
Nekonečná geometrická řada PL - W VY_32_INOVACE_M1.2.10
Pojem limita posloupnosti PL - W VY_32_INOVACE_M1.2.11
Zajímavosti z historie P - PP VY_32_INOVACE_M1.2.12
Pojem posloupnosti PL - W VY_32_INOVACE_M1.2.13
Rekurentní určení posloupnosti PL - W VY_32_INOVACE_M1.2.14
Vlastnosti posloupností PL - W VY_32_INOVACE_M1.2.15
Graf posloupnosti a určení posloupnosti PL - W VY_32_INOVACE_M1.2.16
Aritmetická posloupnost PL - W VY_32_INOVACE_M1.2.17
Součet aritmetické posloupnosti PL - W VY_32_INOVACE_M1.2.18
Geometrická posloupnost, součet geometrické posloupnosti PL - W VY_32_INOVACE_M1.2.19
Užití posloupností PL - W VY_32_INOVACE_M1.2.20

Vysvětlivky:
DUM digitální učební materiál
VM vzdělávací materiál
P – PP prezentace v POWERPOINTu
PL – W pracovní list ve WORDu

zpět

Finanční matematika

Název DUM (VM) Forma
DUMu (VM)
v originále
Odkaz na DUM (VM):
Úrokování – základní pojmy P - PP VY_32_INOVACE_M1.3.01
Jednoduché úrokování - výpočty P - PP VY_32_INOVACE_M1.3.02
Složené úrokování - výpočty P - PP VY_32_INOVACE_M1.3.03
Úrokování – určení základních pojmů VM - SN VY_32_INOVACE_M1.3.04
Jednoduché úrokování – výpočty VM - SN VY_32_INOVACE_M1.3.05
Složené úrokování – výpočty VM - SN VY_32_INOVACE_M1.3.06
Jednoduché úrokování – výpočty PL - W VY_32_INOVACE_M1.3.07
Složené úrokování – výpočty PL - W VY_32_INOVACE_M1.3.08
Úrokování – slovní úlohy PL - W VY_32_INOVACE_M1.3.09
Vzorové testové úlohy PL - W VY_32_INOVACE_M1.3.10
Finanční matematika I. P - PP VY_32_INOVACE_M1.3.11
Finanční matematika II. P - PP VY_32_INOVACE_M1.3.12
Finanční matematika III. P - PP VY_32_INOVACE_M1.3.13
Užití geometrických posloupností ve finanční matematice P - PP VY_32_INOVACE_M1.3.14
Finanční matematika I. PL - W VY_32_INOVACE_M1.3.15
Finanční matematika II. PL - W VY_32_INOVACE_M1.3.16
Finanční matematika III. PL - W VY_32_INOVACE_M1.3.17
Užití geometrických posloupností ve finanční matematice PL - W VY_32_INOVACE_M1.3.18
Finanční matematika – testové úlohy I. PL - W VY_32_INOVACE_M1.3.19
Finanční matematika – testové úlohy II. PL - W VY_32_INOVACE_M1.3.20

Vysvětlivky:
DUM digitální učební materiál
VM vzdělávací materiál
P – PP prezentace v POWERPOINTu
PL – W pracovní list ve WORDu
VM - SN procvičovací vzdělávací materiál ve SMART NOTEBOOKu

zpět

Objem a povrch kolmého hranolu a válce

Název DUM (VM) Forma
DUMu (VM)
v originále
Odkaz na DUM (VM):
Krychle – základní pojmy P - PP VY_32_INOVACE_M2.1.01
Krychle – objem, povrch P - PP VY_32_INOVACE_M2.1.02
Kvádr – základní pojmy, povrch, objem P - PP VY_32_INOVACE_M2.1.03
Kvádr – stěnové a tělesové úhlopříčky, povrch a
objem s užitím Pythagorovy věty
P - PP VY_32_INOVACE_M2.1.04
Krychle – základní pojmy, povrch a objem, stěnové
a tělesové úhlopříčky
PL - W VY_32_INOVACE_M2.1.05
Krychle – základní pojmy, povrch a objem, stěnové
a tělesové úhlopříčky
OT - W VY_32_INOVACE_M2.1.06
Kvádr – základní pojmy, povrch, objem, stěnové i
tělesové úhlopříčky
PL - W VY_32_INOVACE_M2.1.07
Kvádr – základní pojmy, povrch, objem, stěnové i
tělesové úhlopříčky
OT - W VY_32_INOVACE_M2.1.08
Kolmý hranol – základní pojmy, druhy P - PP VY_32_INOVACE_M2.1.09
Kolmý hranol – povrch, síť P - PP VY_32_INOVACE_M2.1.10
Kolmý hranol - objem P - PP VY_32_INOVACE_M2.1.11
Kolmý hranol – základní pojmy, druhy, síť PL - W VY_32_INOVACE_M2.1.12
Kolmý hranol – povrch, síť, objem PL - W VY_32_INOVACE_M2.1.13
Kolmý hranol – povrch, objem OT - W VY_32_INOVACE_M2.1.14
Válec - povrch, síť P - PP VY_32_INOVACE_M2.1.15
Válec - objem P - PP VY_32_INOVACE_M2.1.16
Válec - povrch, síť, objem PL - W VY_32_INOVACE_M2.1.17
Válec – objem a povrch OT - W VY_32_INOVACE_M2.1.18
Tělesa ve slovních úlohách P - PP VY_32_INOVACE_M2.1.19
Tělesa ve slovních úlohách PL - W VY_32_INOVACE_M2.1.20

Vysvětlivky:
DUM digitální učební materiál
VM vzdělávací materiál
P – PP prezentace v POWERPOINTu
PL – W pracovní list ve WORDu
OT – W ověřovací test ve WORDu

zpět

Trojúhelníky a čtyřúhelníky

Název DUM (VM) Forma
DUMu (VM)
v originále
Odkaz na DUM (VM):
Trojúhelník – základní pojmy, obvod, vnitřní a vnější úhly P - PP VY_32_INOVACE_M2.2.01
Shodnost trojúhelníků P - PP VY_32_INOVACE_M2.2.02
Střední příčky a těžnice trojúhelníka P - PP VY_32_INOVACE_M2.2.03
Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku P - PP VY_32_INOVACE_M2.2.04
Výšky trojúhelníka P - PP VY_32_INOVACE_M2.2.05
Osově souměrné trojúhelníky P - PP VY_32_INOVACE_M2.2.06
Trojúhelník – základní pojmy, obvod, vnitřní a vnější úhly PL - W VY_32_INOVACE_M2.2.07
Shodnost trojúhelníků PL - W VY_32_INOVACE_M2.2.08
Shodnost trojúhelníků OT - W VY_32_INOVACE_M2.2.09
Střední příčky, těžnice, výšky, vepsaná a opsaná kružnice PL - W VY_32_INOVACE_M2.2.10
Střední příčky, těžnice, výšky, vepsaná a opsaná kružnice OT - W VY_32_INOVACE_M2.2.11
Osově souměrné trojúhelníky PL - W VY_32_INOVACE_M2.2.12
Čtyřúhelník – základní pojmy, obvod, konstrukce P - PP VY_32_INOVACE_M2.2.13
Lichoběžník – základní pojmy, obvod, konstrukce P - PP VY_32_INOVACE_M2.2.14
Rovnoběžník – základní pojmy, obvod, konstrukce P - PP VY_32_INOVACE_M2.2.15
Čtyřúhelník – základní pojmy, obvod, konstrukce PL - W VY_32_INOVACE_M2.2.16
Lichoběžník – základní pojmy, obvod, konstrukce PL - W VY_32_INOVACE_M2.2.17
Rovnoběžník – základní pojmy, obvod, konstrukce PL - W VY_32_INOVACE_M2.2.18
Konstrukce čtyřúhelníku OT - W VY_32_INOVACE_M2.2.19
Obsahy čtyřúhelníků a trojúhelníků P - PP VY_32_INOVACE_M2.2.20
Obsahy čtyřúhelníků a trojúhelníků PL - W VY_32_INOVACE_M2.2.21
Obsahy čtyřúhelníků a trojúhelníků OT - W VY_32_INOVACE_M2.2.22

Vysvětlivky:
DUM digitální učební materiál
VM vzdělávací materiál
P – PP prezentace v POWERPOINTu
PL – W pracovní list ve WORDu
OT – W ověřovací test ve WORDu

zpět

Stereometrie pro vyšší gymnázium

Název DUM (VM) Forma
DUMu (VM)
v originále
Odkaz na DUM (VM):
Úvod do stereometrie - tělesa PL - W VY_32_INOVACE_M2.3.01
Volné rovnoběžné promítání PL - W VY_32_INOVACE_M2.3.02
Základní pojmy PL - W VY_32_INOVACE_M2.3.03
Vzájemné polohy přímek a rovin PL - W VY_32_INOVACE_M2.3.04
Rovnoběžnost PL - W VY_32_INOVACE_M2.3.05
Řezy tělesa - úvod PL - W VY_32_INOVACE_M2.3.06
Řezy krychle PL - W VY_32_INOVACE_M2.3.07
Řezy dalších těles PL - W VY_32_INOVACE_M2.3.08
Těleso seříznuté rovinou PL - W VY_32_INOVACE_M2.3.09
Průsečnice rovin PL - W VY_32_INOVACE_M2.3.10
Průnik přímky a roviny PL - W VY_32_INOVACE_M2.3.11
Řezy tělesa s využitím pomocné roviny PL - W VY_32_INOVACE_M2.3.12
Průnik přímky a tělesa PL - W VY_32_INOVACE_M2.3.13
Skutečná velikost řezu a průniku PL - W VY_32_INOVACE_M2.3.14
Odchylka přímek PL - W VY_32_INOVACE_M2.3.15
Kolmost PL - W VY_32_INOVACE_M2.3.16
Odchylka rovin PL - W VY_32_INOVACE_M2.3.17
Odchylka přímky a roviny PL - W VY_32_INOVACE_M2.3.18
Vzdálenost bodu od přímky a od roviny PL - W VY_32_INOVACE_M2.3.19
Vzdálenosti přímek a rovin PL - W VY_32_INOVACE_M2.3.20

Vysvětlivky:
DUM digitální učební materiál
VM vzdělávací materiál
PL – W pracovní list ve WORDu

zpět