Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace o škole > Projekty > EU, ESF > Modernizace ŠVP spojená s rozvojem klíčových kompetencí

Modernizace ŠVP spojená s rozvojem klíčových kompetencí

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Plnění projektu bylo rozpracováno na období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2008.

Škola se zapojila do projektu 3. výzvy grantového schématu zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a předložila projekt Modernizace ŠVP spojená s rozvojem klíčových kompetencí.

Dne 28. 12. 2006 škola obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MŠMT ČR, z odboru pro zajištění administrace ESF v regionálním školstvím.

Cílem projektu s názvem Modernizace ŠVP spojená s rozvojem klíčových kompetencí je na škole vytvořit pro všechny srovnatelné podmínky. Těm slabším, kteří mají diagnostikovanou SPU nebo těm, u nichž se projevují výukové obtíže, pomáhat a s výhledem do budoucna se snažit jejich vývojové vady reedukcí eliminovat. U pedagogických pracovníku chceme prohloubit rozvoj klíčových kompetencí pro práci s různými typy žáku. Pedagogické pracovníky chceme motivovat k zapojení do projektu a k řešení úkolu projektu, které povedou k modernizaci ŠVP a umožní moderní formy výchovně vzdělávacího působení na žáky.

Cílem je zmodernizovat podmínky výuky a vzdělávání za předpokladu uplatňování moderních metod práce, využívání výukových materiálu na škole dostupných a dalších, které je možné získat prostřednictvím tohoto projektu nebo z jiných zdrojů.

V souvislosti s rozvojem klíčových kompetencí pedagogických pracovníku chceme provést jejich proškolení na téma práce s žáky s SPU a s žáky s výukovými obtížemi, vypracovat interní metodickou příručku shrnující dosavadní zkušenosti z práce s těmito žáky na naší škole včetně metodického doporučení, jak s těmito žáky dále efektivněji pracovat.

Chceme podpořit využívání softwarového balíčku Microsoft Office při modernizaci výukových materiálu. Chceme připravit výukové programy, metodické materiály, testové úlohy, projektové listy a názorné učební pomůcky podle potřeb v jednotlivých předmětech.

Mají být zaměřeny specificky podle určení pro žáky intaktní a pro žáky určitým způsobem handicapované tak, aby odpovídaly požadavkům pro práci s různými typy žáku a těm slabším s SPU nebo žákům s obtížemi usnadnily proces vzdělávání. Proces modernizace ŠVP chápeme jako nedílnou součást rozvoje klíčových kompetencí souvisejících s integrací žáků s určitým handicapem s žáky intaktními.

logoesf1.gif