Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace pro uchazeče > Přijímací řízení > Přestup žáků Kvarty do třídy A

PŘESTUP ŽÁKŮ KVARTY SPORTOVNÍHO GYMNÁZIA, PŘÍP. ŽÁKŮ KVARTY Z JINÉHO GYMNÁZIA,
NA ZÁKLADĚ ZMĚNY OBORU VZDĚLÁNÍ DO OBORU VZDĚLÁNÍ
79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU
(ATLETIKA, JUDO, SPORTOVNÍ STŘELBA, PLAVÁNÍ, TENIS, VOLEJBAL-DÍVKY)
ČTYŘLETÉ STUDIUM, TŘÍDA A

Stávající žák Kvarty oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, případně žák Kvarty z jiného gymnázia, může na základě písemné žádosti zákonného zástupce požádat o změnu oboru vzdělání do oboru vzdělání s talentovou zkouškou 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (atletika, judo, sportovní střelba, plavání, tenis, volejbal-dívky), čtyřleté studium, třída A.

ŽÁDOST O ZMĚNU OBORU VZDĚLÁNÍ
do 30. 11. 2018 odevzdá uchazeč ředitelce sportovního gymnázia:

stávající žák Sportovního gymnázia Plzeň:

 • písemnou žádost zákonného zástupce o změnu oboru vzdělání do oboru vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou
 • v žádosti uvede termín, který den se účastní talentové zkoušky
 • formulář Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu potvrzený sportovním lékařem

žák přestupující z jiného gymnázia:

 • přihlášku ke studiu (modrý tiskopis) ke stažení zde
 • písemnou žádost zákonného zástupce o změnu oboru vzdělání do oboru vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou
 • v žádosti uvede termín, který den se účastní talentové zkoušky
 • formulář Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu potvrzený sportovním lékařem


Žák přestupující z jiného gymnázia na přihlášku ke studiu uvede:

 • obor vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou
 • sport, kterému se věnuje
 • hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků (1. a 2. pololetí sekundy a 1. a 2. pololetí tercie)
 • termín, který den se účastní talentové zkoušky

Přestupující žák kvarty do oboru vzdělání s talentovou zkouškou 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou dokládá zdravotní způsobilost ke studiu pouze na formuláři školy potvrzeném výhradně sportovním lékařem (formulář Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu zde nebo k dispozici v sekretariátu školy.)

Po obdržení písemné žádosti o změnu oboru vzdělání a formuláře o zdravotní způsobilosti sportovní gymnázium zašle pozvánku na talentovou zkoušku a sportovní dotazník, na němž uchazeč doloží potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti. Sportovní dotazník uchazeč odevzdá při talentové zkoušce.

TERMÍNY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Žák Kvarty vykoná pouze talentovou zkoušku (žák je stávajícím žákem Kvarty sportovního gymnázia/ příp. jiného gymnázia/ a přijímací zkoušky již vykonal v přijímacím řízení do Primy).

8. 1. 2019 - 1. termín
10. 1. 2019 - 2. termín
(dle zvoleného termínu uvedeného v žádosti o změnu oboru vzdělání)

Talentová zkouška v náhradním termínu:
24. 1. 2019

Všichni uchazeči konají talentovou zkoušku s výjimkou:
Talentovou zkoušku nebude konat uchazeč do sportovního odvětví judo, který splnil podmínky pro přijetí dané některým z uvedených kritérií: startoval na MED, EYOF, YOG nebo byl na tyto soutěže nominován ČSJu.
Talentovou zkoušku nebude konat uchazeč do sportovního odvětví sportovní střelba, který splnil podmínky pro přijetí dané některým z uvedených kritérií:

 • je zařazen ve výběru kategorie "M" - zálohy reprezentace
 • M ČR do 16 let /mladší dorost/ se umístil do 3. místa v disciplíně vzduchová puška
 • M ČR v kulových disciplínách do 18 let /dorost/ se umístil do 5. místa v disciplíně sportovní malorážka 3x20 nebo 60 ran leže
 • Finále talentované mládeže do 18 let /dorost/ se umístil do 5. místa v disciplíně vzduchová puška 40 ran nebo sportovní malorážka 3x20 a 60 ran leže.

 

KRITÉRIA POVOLENÍ ZMĚNY OBORU VZDĚLÁNÍ

 • do oboru vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (atletika, judo, sportovní střelba, plavání, tenis, volejbal-dívky), čtyřleté studium, třída A

Kritéria povolení změny oboru vzdělání:

 • výsledek talentové zkoušky

Další požadavky pro přijetí:
Uchazeč o studium oboru vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

 • musí mít výborný zdravotní stav (potvrzený výhradně sportovním lékařem na formuláři Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, který odešle spolu s žádostí o změnu oboru vzdělání)
 • předloží potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti (formulář Sportovní dotazník zašle uchazeči sportovní gymnázium po obdržení přihlášky ke studiu. Uchazeč sportovní dotazník odevzdá při talentové zkoušce)

O povolení změny oboru vzdělání rozhoduje přijímací komise.

Proti rozhodnutí o povolení změny oboru vzdělání lze podat odvolání k odvolacímu orgánu.

Svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o změně oboru vzdělání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Zápisový lístek obdrží zákonný zástupce nezletilého žáka na odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň.
Zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán.

TALENTOVÉ ZKOUŠKY
do oboru vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

ATLETIKA
Pořadí uchazečů je určeno podle bodového hodnocení výkonů dosažených v následujících motorických testech:

 • běh na 50 m vysoký start, výběh na vlastní povel, měřeno elektronicky s přesností na 0,01 s, možno použít atletické tretry
 • běh na 20 m letmý start, měřeno elektronicky s přesností na 0,01 s, možno použít atletické tretry
 • skok daleký z místa - doskok do pískoviště, měřeno v cm, možno použít atletické tretry
 • 10 skok střídnonož z místa - doskok do pískoviště, měřeno v metrech, možno použít atletické tretry
 • autový hod medicinbalem 2 kg z místa - měřeno v metrech
 • hod medicinbalem 3 kg vzad - měřeno v metrech
 • Cooperův test (běh na 12 minut) - měřeno v metrech, možno použít atletické tretry
 • šplh na 4 metrové tyči - měřeno ručně s přesností na 0,1s.

JUDO
Pořadí uchazečů je dáno součtem bodů hodnocení všech složek testování, tj. v motorických testech, ve sportovní přípravě a v dosažených výsledcích na soutěžích.
Podmínky pro přijetí splnil uchazeč, který dosáhl 10ti bodů a více v součtu hodnocení všech složek testování (výsledky + sportovní příprava + tělesná výchova).

  Motorické testy:
 • člunkový běh 4 x 10 m,
 • běh 1500 m,
 • výskoky na překážku za 30s (hoši 81 cm dívky 64 cm),
 • šplh na laně 4 m dlouhém po dobu 1 min. (hoši bez přírazu, děvčata mohou s přírazem),
 • shyb opakovaný, bez zátěže,
 • benč press opakovaný se zátěží rovnající se 60% vlastní hmotnosti,
 • vznosy na ribstolech.

Talentovou zkoušku nebude konat uchazeč, který splnil podmínky pro přijetí dané některým z uvedených kritérií: startoval na MED, EYOF, YOG nebo byl na tyto soutěže nominován ČSJu.

SPORTOVNÍ STŘELBA
Pořadí uchazečů je dáno součtem bodů hodnocení všech složek testování, tj. v motorických testech speciálních a obecných.

  Speciální testy:
 • vzduchová puška N+20 ran po 1 ráně do terče.

Hodnocení zásahů včetně součtu nastříleného výkonu je prováděno elektronicky zařízením RIKA.

Talentovou zkoušku nebude konat uchazeč do sportovního odvětví sportovní střelba, který splní podmínky pro přijetí dané některým z uvedených kritérií:

 • je zařazen ve výběru kategorie "M" - zálohy reprezentace
 • M ČR do 16 let /mladší dorost/ se umístil do 3. místa v disciplíně vzduchová puška
 • M ČR v kulových disciplínách do 18 let /dorost/ se umístil do 5. místa v disciplíně sportovní malorážka 3x20 nebo 60 ran leže
 • Finále talentované mládeže do 18 let /dorost/ se umístil do 5. místa v disciplíně vzduchová puška 40 ran nebo sportovní malorážka 3x20 a 60 ran leže.

PLAVÁNÍ
Pořadí uchazečů je dáno součtem bodů hodnocení všech složek testování, tj. v motorických testech speciálních a obecných, přihlíží se k umístění na přeboru ČR.

  Speciální testy:
 • 50 m kraul,
 • 50 m prsa,
 • 50 m znak,
 • 50 m delfín,
 • 400 m kraul.

TENIS
Pořadí uchazečů je dáno součtem bodů hodnocení všech složek testování tj. v motorických testech speciálních, obecných a bodovou hodnotou z celostátního žebříčku tenisu.

  Speciální testy:
 • běh se změnou směru (vějíř),
 • přeskoky do stran s dotykem (kružítko),
 • čtyřskok.

VOLEJBAL - DÍVKY
Pořadí uchazečů je dáno součtem bodů hodnocení všech složek testování, tj. v motorických testech speciálních a obecných.

  Speciální testy:
 • dosah ve výskoku s rozběhem,
 • hod medicinbalem 1 kg,
 • jednoruč z kleku,
 • rychlost 6 x 6,
 • obratnost 6 x 9,
 • odbíjení obouruč vrchem,
 • odbíjení obouruč spodem.

OBECNÉ MOTORICKÉ TESTY (POUZE PRO SPORTOVNÍ STŘELBU, PLAVÁNÍ, TENIS, VOLEJBAL - DÍVKY)

 • Běh 50m z polovysokého startu
 • hod plným míčem 2 kg obouruč
 • chlapci - opakované shyby nadhmatem, dívky - výdrž ve shybu nadhmatem
 • skok daleký z místa
 • hloubka předklonu
 • leh-sed 1 minuta, střelba 2 minuty
 • Cooperův běh (běh na 12 minut).

Pozn.: Bodové hodnocení dosažených výkonů u všech sportovních odvětví je k nahlédnutí na ředitelství sportovního gymnázia.

UČEBNÍ PLÁN
Učební plán se čtyřletým studijním zaměřením oboru vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou ..více