vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE  Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Projekty a dotace 

Rok 2016

 • „Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra: Život "náctiletých" ve středověku a dnes" – vyhlašovatel Magistrát města Plzně
 • Podpora aktivit k technickému vzdělávání: „Seznamujeme se s mechanikou a zdroji energií v praxi"– vyhlašovatel Magistrát města Plzně
 • Podpora primární prevence sociálně patologických jevů: „Poznáváme sebe i druhé" – vyhlašovatel Magistrát města Plzně
 • Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2016: „Podpora žáků Sportovního gymnázia Plzeň při soutěžích a soustředěních" – vyhlašovatel KÚ PK

Rok 2015

 • Bezpečné klima mezi žáky – vyhlašovatel ÚMO Plzeň 2
 • Sportovní den SG – vyhlašovatel ÚMO Plzeň 2
 • Vánoční turnaj v kopané a volejbalu – vyhlašovatel ÚMO Plzeň 2
 • Seznamujeme se s technikou – vyhlašovatel ÚMO Plzeň 2
 • Podpora primární prevence sociálně patologických jevů „Učíme se rozumět životním situacím" – vyhlašovatel Magistrát města Plzně
 • Zvyšování sportovní výkonnosti žáků formou soustředění – vyhlašovatel KÚ PK
 • Rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou“ MŠMT ČR – vyhlašovatel MŠMT ČR
 • Rozvojový program „Zvýšení platů pedagogů a pracovníků regionálního školství“ – vyhlašovatel MŠMT ČR

Rok 2014

 • Středoškolský pohár v atletice – vyhlašovatel ÚMO Plzeň 2
 • „Zbiroh 2014“ - projektový den VP – vyhlašovatel ÚMO Plzeň 2
 • Sportovní den SG – vyhlašovatel ÚMO Plzeň 2
 • Vánoční turnaj v kopané – vyhlašovatel ÚMO Plzeň 2
 • Orientační běh jako další sportovní aktivita na SG Plzeň – vyhlašovatel KÚ PK
 • Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra: Pojem „Slunce“ z hlediska komunikace mezi sousedními národy – vyhlašovatel Magistrát města Plzně
 • Podpora primární prevence sociálně patologických jevů: „Multikulturní výchovou k prevenci sociálně patologických jevů a etické výchově“ – vyhlašovatel Magistrát města Plzně
 • Ekologická výchova hrou mimo školní lavice – vyhlašovatel Magistrát města Plzně
 • Rozvojový program podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou – vyhlašovatel MŠMT ČR
 • Oranžová učebna – „Fyzika zábavně a experimentálně“ – vyhlašovatel Nadace ČEZ
 • Modernizace vybavení SG Plzeň – vyšší efektivita výuky - ROP NUTS II Jihozápad

Rok 2013

 • Komunikace v Evropě – včera, dnes a zítra: Pojem „Slunce“ z hlediska komunikace mezi sousedními národy
 • Podpora primární prevence sociálně patologických jevů: Multikulturní výchovou k prevenci sociálně patologických jevů a etické výchově
 • Vladař – Chyše 2013
 • Výchova k toleranci
 • Ekologická výchova hrou mimo školní lavice
 • Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor ... více
 • Středoškolský pohár v atletice
 • Sportovní den SG
 • Vánoční turnaj v kopané SG
 • Rozvojový program podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou

Rok 2012

 • Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra (Životní styl pozdního středověku a novověku v Čechách a ve východním Bavorsku)
 • Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor
 • Výchova k toleranci
 • Středoškolský pohár atletiky
 • Sportovní den SG
 • Rozvojový program podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou

Rok 2011

 • Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra (Plzeňské a regensburgské proměny – Řeky spojují)
 • Podpora primární prevence sociálně patologických jevů (Multikulturní výchovou k upevnění vztahů mezi žáky)
 • Podpora aktivit k technickému vzdělávání (Zapomenutá matematika a chemie)
 • Ekologická výchova hrou mimo školní lavice
 • Environmentální centrum
 • Sportovní reprezentace obvodu
 • Rozvojový program podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou

Rok 2010

 • Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra (Plzeňské a regensburgské proměny)
 • Podpora aktivit k technickému vzdělávání
 • Zkvalitnění výuky anglického jazyka
 • Ekologická výchova hrou mimo školní lavice
 • Rozvojový program podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou 2009-2011

Rok 2009

 • Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra (Plzeň - město kultury) ... více
 • Sportovní den SG ... více
 • Vánoční turnaj v kopané SG ... více
 • Ekologická výchova hrou mimo školní lavice ... více
 • Rozvojový program podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou ... více

Rok 2008

 • Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra (Představ své město) ... více
 • Rozvojový program podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
 • Ekologická výchova hrou mimo školní lavice, činnost ekologického kroužku... více
 • Na startovní čáře ... více
 • Finanční dotace pro sport z ÚMO Plzeň 2 - Slovany (Mikulášský turnaj v kopané, učební pomůcky) ... více

Rok 2007

 • Zwiesel 2007 - účast školy na Bavorské zemské výstavě dne 11. 6. 2007
 • Zwiesel 2007 - účast školy na Bavorské zemské výstavě dne 21. 6. 2007
 • Mládež směřuje do sjednocené Evropy
 • Rozvoj ekologických aktivit s důrazem na enviromentální výchovu
© design 2007 Úvodní stránka