Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace pro uchazeče > Přijímací řízení > 79-41-K/81 Gymnázium, Kvinta

79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), KVINTA
5. ROČNÍK VYŠŠÍHO STUPNĚ VÍCELETÉHO GYMNÁZIA
PRO UCHAZEČE Z 9. TŘÍD ZŠ a KVART VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ, resp. SEKUND ŠESTILETÝCH GYMNÁZIÍ
Doplnění do vyššího ročníku dle § 63 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) ve znění pozdějších předpisů
na uvolněná místa do Kvinty.

9. 1. 2019 /středa/ - 16:00 H - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

VÝHODY STUDIA OBORU VZDĚLÁNÍ 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU)
Souběžně s individuální sportovní činností žáků ve sportovních klubech se škola podílí na rozvoji jejich pohybového nadání v rámci předmětu tělesná výchova svými učiteli tělesné výchovy v rozsahu 4 hodiny týdně (gymnastika, atletika, sportovní hry, nové netradiční sporty). Sportovní kluby zabezpečují svými trenéry a ve svých zařízeních v odpoledních hodinách speciální sportovní přípravu.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
do 1. 3. 2019 uchazeč ředitelce sportovního gymnázia odevzdá:

 • přihlášku ke studiu potvrzenou praktickým lékařem pro děti a dorost (růžový tiskopis) ke stažení zde

Uchazeč na přihlášku ke studiu oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (všechny druhy sportu), Kvinta uvede:

 • obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (Kvinta)
 • sport, kterému se věnuje
 • hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků (1. a 2. pololetí 8. ročníku resp. Tercie / příp. Primy a 1. pololetí
  9. ročníku resp. Kvarty / příp. Sekundy)
 • termín, který den se účastní jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky

Vzor přihlášky ke studiu je ke stažení zde nebo můžete použít vzor přihlášky s některými již předvyplněnými údaji, který je ke stažení zde. Barevné rozlišení formuláře přihlášky není podmínkou, přihlášku možno podat v černobílé verzi. V případě stažení přihlášky (v EXCELU) je možné přihlášku vyplnit na PC a vytisknout. Lze ji vyplnit i ručně. Přihláške je k dispozici také v sekretariátu školy.

Po obdržení přihlášky ke studiu sportovní gymnázium zašle vlastní sportovní dotazník, na němž uchazeč doloží potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti. Sportovní dotazník odevzdá při pohybových testech.

TERMÍNY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M:

12. 4. 2019 - 1. termín
15. 4. 2019 - 2. termín
(dle zvoleného termínu uvedeného na přihlášce)

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z českého jazyka a písemného testu z matematiky.
Jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky konají všichni uchazeči.

Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M v náhradním termínu:
13. 5. 2019 - 1. termín
14. 5. 2019 - 2. termín

Pohybové testy
16. 4. 2019 - 1. termín od 13:00 h
17. 4. 2019 - 2. termín od 13:00 h
Pohybové testy konají všichni uchazeči.

Náhradní termín pohybových testů:
24. 4. 2019 – od 13:00 h

PŘÍPRAVNÝ KURZ K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
do oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (všechny druhy sportu), Kvinta
5. ročník vyššího stupně víceletého gymnázia pro uchazeče z kvart osmiletých gymnázií, resp. sekund šestiletých gymnázií. Doplnění do vyššího ročníku dle § 63 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) ve znění pozdějších předpisů na uvolněná místa do kvinty.

Předpoklad: 6 volných míst.

Kritéria přijímacího řízení a procentuální započtení jednotlivých částí přijímacích zkoušek:

 • odnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků (1. a 2. pololetí 8. ročníku/resp. Tercie, příp. Primy a 1. pololetí 9. ročníku/resp. Kvarty, příp. Sekundy) (20%)
 • výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (60%)
 • výsledek pohybových testů (20%)

U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí, se postupuje podle §20, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona).

Další požadavky pro přijetí:

 • uchazeč musí studovat 2 cizí jazyky: 1. cizí jazyk AJ na ZŠ, 2. cizí jazyk NJ (žák ho musí studovat minimálně jeden rok na ZŠ resp. gymnáziu nebo soukromě)
 • zdravotní způsobilost ke vzdělávání
  (potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost na přihlášce ke studiu)
 • potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti
  (formulář „Sportovní dotazník“ zašle uchazeči sportovní gymnázium po obdržení přihlášky ke studiu. Sportovní dotazník uchazeč odevzdá při pohybových testech).

O konečném přijetí či nepřijetí rozhoduje přijímací komise.

Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení: 2 žáci. O přijetí či nepřijetí rozhoduje odvolací orgán.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán.

Další kolo přijímacího řízení může být vyhlášeno až podle naplnění předpokládaného počtu žáků v prvním kole.

Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání.

Kritéria pohybových testů:

  Obecné pohybové testy:
 • běh na 50 m z polovysokého startu,
 • skok do dálky z místa,
 • chlapci shyby nadhmatem, dívky výdrž ve shybu,
 • leh - sed po dobu 1 minuty,
 • běh po dobu 12 minut,
 • koordinační test.

Bodové hodnocení pohybových testů pro přijímací zkoušky do osmiletého gymnázia

Chlapci - věk 15 let      
běh 50 m dálka z místa shyb nadhmatem
1 bod - 8.9 s 1 bod - 174 cm 1 bod - 1
9 bodů - 6.7 s 9 bodů - 249 cm 9 bodů - 12 a více
leh - sed 1min 12 - minutový běh koordinační test
1 bod - 28 1 bod - 1860 m  
9 bodů - 58 9 bodů - 3190 m  

 

Dívky - věk 15 let

     
běh 50 m dálka z místa výdrž - shyb nadhmatem
1 bod - 9.8 s 1 bod - 141 cm 1 bod - 3.3 s
9 bodů - 7.2 s 9 bodů - 214 cm 9 bodů - 40.1 s
leh - sed 1min 12 - minutový běh koordinační test
1 bod - 20 1 bod - 1540 m  
9 bodů - 51 9 bodů - 2620 m  

UČEBNÍ PLÁN

Učební plán oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (Kvinta-Oktáva). Výuka probíhá podle ŠVP „Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu“ vytvořeného v souladu s RVP pro gymnázia. ..více