Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace pro uchazeče > Přijímací řízení > 79-41-K/81 Gymnázium, Kvinta

79-41-K/81 Gymnázium

VŠECHNY DRUHY SPORTU, (KVINTA)

5. ročník vyššího stupně osmiletého gymnázia pro uchazeče z 9.tříd ZŠ, Kvart osmiletých gymnázií a Sekund šestiletých gymnázií. Doplnění do vyššího ročníku dle § 63 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) ve znění pozdějších předpisů na uvolněná místa do Kvinty.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pondělí 8. 2. 2021 - 16:00 h (podle aktuální epidemiologické situace)

VÝHODY STUDIA
Souběžně s individuální sportovní činností žáků ve sportovních klubech se škola podílí na rozvoji jejich pohybového nadání v rámci předmětu tělesná výchova svými učiteli tělesné výchovy v rozsahu 4 hodiny týdně (gymnastika, atletika, sportovní hry, nové netradiční sporty). Sportovní kluby zabezpečují svými trenéry a ve svých zařízeních v odpoledních hodinách speciální sportovní přípravu.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Do 1. 3. 2021 uchazeč odevzdá ředitelce sportovního gymnázia:

 

A) ŽÁK 9. ROČNÍKU ZŠ

 • přihlášku ke studiu potvrzenou praktickým lékařem pro děti a dorost (růžový tiskopis - formát xlsx nebo pdf)

Uchazeč na přihlášku ke studiu uvede:

  • obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium
  • sport, kterému se věnuje (uvést do oboru vzdělání)
  • hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků (1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku)
  • termín, který den se účastní jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M
  • termín, který den se účastní pohybových testů

 

B) Žák, který se hlásí z jiného gymnázia

 • přihlášku ke studiu potvrzenou praktickým lékařem pro děti a dorost (růžový tiskopis)
 • písemnou žádost zákonného zástupce o změnu oboru vzdělání do oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium

Uchazeč z jiného gymnázia na přihlášku ke studiu uvede:

   • obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium
   • sport, kterému se věnuje (uvést do oboru vzdělání)
   • hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků
    (Žák 8letého G: 1. a 2. pololetí Tercie a 1. pololetí Kvarty 
    Žák 6letého G: 1 a 2. pololetí Primy a 1. pololetí Sekundy)
   • termín, který den se účastní jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M
   • termín, který den se účastní pohybových testů

Poznámka: Přijímací komise podle hodnocení na vysvědčení rozhodne, zda žák vykoná jednotnou přijímací zkoušku z ČJ a M nebo zda bude přijat na základě přestupu.

Na přihlášce jsou některé údaje již předvyplněné. Barevné rozlišení není podmínkou, přihlášku lze podat v černobílé verzi. V případě stažení přihlášky (v Excelu) je možné přihlášku vyplnit na PC a vytisknout. Lze ji vyplnit i ručně.

Po obdržení přihlášky ke studiu sportovní gymnázium zašle vlastní sportovní dotazník, na němž uchazeč doloží potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti. Sportovní dotazník odevzdá při pohybových testech.

Přihláška ke studiu je k také dispozici v sekretariátu školy.

Termín přijímacího řízení

Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M (termín je dán pořadím školy uvedeném na přihlášce ke studiu)
12. 4. 2021 - 1. termín
13. 4. 2021 - 2. termín

Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M v náhradním termínu (pouze ze zdravotních důvodů, uchazeč doloží potvrzení lékařem):
12. 5. 2021 - 1. termín
13. 5. 2021 - 2. termín

Pohybové testy
14. 4. 2021 - 13:00 h - 1. termín
15. 4. 2021 - 13:00 h - 2. termín

Náhradní termín pohybových testů (pouze ze zdravotních důvodů, uchazeč doloží potvrzení lékařem): 28. 4. 2021 - 13:00 h
Jednotnou přijímací zkoušku formou písemného testu z ČJ a písemného testu z M a pohybové testy konají všichni uchazeči.

 

Kritéria přijímacího řízení - budou zveřejněna do 31. ledna 2021

 

UČEBNÍ PLÁN
obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium
Výuka 1. - 4. ročníku (primy - kvarty) probíhá dle ŠVP vytvořeného v souladu s RVP pro ZV.
Výuka 5. - 8. ročníku (kvinty - oktávy) probíhá dle ŠVP vytvořeného v souladu s RVP pro G.

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Český jazyk

5

4

4

3

3

3

3

3

Anglický jazyk

3

3

3

3

3

3

3

4

Cizí jazyk II.

0

2

3

2

4

4

3

3

Občanská výchova

1

1

1

1

0

0

0

0

Základy společenských věd

0

0

0

0

1

1

2

2

Dějepis

2

2

2

2

2

2

2

2

Zeměpis

2

2

2

2

2***

1

2

2

Matematika

5

4

4

3

4

3

3

4

Fyzika

2

2

2

2

2

2

3

2*

Chemie

0

2

2

2

2

2

2

2*

Biologie

2

2

2

2

2

2

2

2

Informatika

1

0

0

2

2

2

0

0

Výtvarná výchova

2

1

1

2

0

0

0

0

Hudební výchova

1

1

1

1

0

0

0

0

Estetická výchova

0

0

0

0

2**

2**

0

0

Tělesná výchova

4

4

4

4

4

4

4

4

1. volitelný předmět

0

0

0

0

0

2

2

2

2. volitelný předmět

0

0

0

0

0

0

2

2

3. volitelný předmět

0

0

0

0

0

0

0

2

Nepovinný předmět Plavání

1

0

0

0

0

0

0

0

Celkem:

30

30

31

31

33

33

33

34

Poznámka:  
* předměty Fyzika a Chemie jsou v osmém ročníku povinně volitelné; žáci si volí pouze jeden z nich.
**v předmětu Estetická výchova je možnost volby; žáci si volí Hudební výchovu nebo Výtvarnou výchovu
*** předmět Zeměpis bude vyučován: 1vyučovací hodina v českém jazyce a 1 vyučovací hodna v anglickém jazyce

Nabídka povinně volitelných předmětů: 

1. volitelný předmět (6. - 8. ročník) 2. volitelný předmět (7. - 8. ročník) 3. volitelný předmět (8. ročník)
Teorie sportovní přípravy Konverzace v anglickém jazyce Seminář z matematiky plus
Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Seminář z biologie
Německý jazyk (3. cizí jazyk) Konverzace v ruském jazyce Seminář ze zeměpisu
Ruský jazyk (3. cizí jazyk) Konverzace ve španělském jazyce Seminář z dějepisu
Španělský jazyk (3. cizí jazyk) Seminář z matematiky Společenskovědní seminář
Deskriptivní geometrie Cvičení z psychologie a sociologie Literární seminář
Cvičení z matematiky Cvičení z fyziky a chemie Seminář z fyziky
  Deskriptivní geometrie Seminář z chemie
  Programování Seminář z chemie a biologie
    Seminář z německého jazyka

  

NEPOVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ročník (Prima, 8leté G) 1. - 2. ročník (4leté G) 1. - 4. ročník (4leté G) + 5. – 8. ročník (8leté G)
Plavání Cvičení z anglického jazyka Matematická cvičení
  Cvičení z německého jazyka