Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace o škole > Whistleblowing

Whistleblowing

Sportovní gymnázium Plzeň zavádí interní komunikační kanál whistleblowing@sgpilsen.cz, dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob.

Pověřená osoba pro whistleblowing: Ing. Petr Vočadlo

Interní komunikační kanál slouží k anonymnímu nahlašování níže uvedených porušení nebo protiprávního jednání v organizaci.

  • porušení práva EU v taxativně stanovených oblastech: zadávání veřejných zakázek, finančních služeb, produktů a trhů, předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu, bezpečnost výrobků a jejich souladu s předpisy, bezpečnost dopravy, ochrany životního prostředí, radiační ochrana a jaderná bezpečnost, bezpečnosti potravin a krmiv, veřejné zdraví, ochrana spotřebitele, ochrana soukromí a osobních údajů, bezpečnost sítí a informačních sítí
  • porušení ohrožení finančních zájmů EU podle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie
  • porušení týkající se vnitřního trhu podle článku 26 odst. 2 SFEU, včetně porušení pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla vztahující se k dani z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Tento interní systém umožňuje uchovávat informace v trvalé podobě pro případ dalšího šetření a je provozován způsobem, který zajišťuje úplnost, důvěrnost informací a brání v přístupu jiným zaměstnancům organizace kromě pověřené osoby, která spravuje tento interní oznamovací systém.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 budou osobní údaje týkající se oznámení vymazány anebo anonymizovány do dvou měsíců od ukončení prošetřování, jakmile bude oznámení prošetřeno (pokud v dané věci nebyla přijata žádná další opatření).