Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace o škole

Informace o škole

Sportovní gymnázium je jedinou státní veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Nabízí sportovně nadaným žákům skloubení studia gymnázia a aktivní sportovní činnosti. Přitom hlavním cílem je příprava ke studiu na vysoké škole libovolného zaměření.

Sportovní gymnázium otevírá třídy s obory vzdělání:

79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou
(atletika, judo, sportovní střelba, plavání, tenis, volejbal - dívky)
, čtyřleté studium

79-41-K/41 Gymnázium
(všechny druhy sportu), čtyřleté studium

79-41-K/81 Gymnázium všechny druhy sportu
(všechny druhy sportu), osmileté studium, Prima

79-41-K/81 Gymnázium všechny druhy sportu
(všechny druhy sportu)
Kvinta, 5. ročník vyššího stupně víceletého gymnázia pro uchazeče z 9. tříd ZŠ a Kvart víceletých gymnázií, příp. Sekund šestiletých gymnázií. Doplnění do vyššího ročníku dle § 63 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) ve znění pozdějších předpisů na uvolněná místa do Kvinty.

Sportovní gymnázium vyučuje podle svého školního vzdělávacího programu "Sportovní gymnázium - vstupní brána na vysokou školu" vytvořeného v souladu s RVP pro gymnázia se sportovní přípravou a s RVP pro gymnázia s nabídkou povinně volitelných předmětů:

Povinně volitelné předměty 2. - 4. ročník (resp. 6. - 8. ročník) 3. - 4. ročník (resp. 7. - 8. ročník) 4. ročník (resp. 8. ročník)
  Teorie sportovní přípravy Konverzace AJ Seminář z matematiky plus
  Konverzace z anglického jazyka Konverzace NJ Seminář z biologie
  Německý jazyk (3. cizí jazyk) Konverzace RJ Seminář ze zeměpisu
  Ruský jazyk (3. cizí jazyk) Konverzace ŠJ Seminář z dějepisu
  Španělský jazyk (3. cizí jazyk) Seminář z matematiky Společensko-vědní seminář
  Deskriptivní geometrie Cvičení z psychologie a sociologie Seminář z fyziky
  Cvičení z matematiky Cvičení z fyziky a chemie Literární seminář
    Deskriptivní geometrie Seminář z chemie
    Programování Seminář z chemie a biologie
       Seminář z německého jazyka

Výhody studia:

 • gymnázium zajišťuje všestrannou a speciální sportovní přípravu
 • trenérské vedení žáků na soutěžích je plně zajištěno profesionálními trenéry sportovního gymnázia
 • žáci sportovního gymnázia startují v soutěžích za své mateřské kluby nebo jiné kluby
 • velmi pozitivním a žádoucím jevem je pro obě strany spolupráce mezi sportovním gymnáziem a sportovními kluby
 • souběžně s individuální sportovní činností žáků ve sportovních klubech se gymnázium spolupodílí na rozvoji jejich pohybového nadání v rámci předmětu tělesná výchova svými učiteli tělesné výchovy v rozsahu 4 hodiny týdně (gymnastika, atletika, sportovní hry, nové netradiční sporty). Podle ŠVP mají žáci v Primě a v Tercii osmiletého gymnázia 1 hodinu plavání, u čtyřletého gymnázia ve třídě 1.B probíhá formou půlročního kurzu plavání v rámci 4 hodinové dotace tělesné výchovy.
 • sportovní kluby zabezpečují svými trenéry a ve svých zařízeních v odpoledních hodinách speciální sportovní přípravu.

Sportovní gymnázium nabízí:

 • sportovně nadaným žákům skloubení studia gymnázia a aktivní sportovní činnosti
 • kvalitní přípravu ke studiu vysoké školy libovolného zaměření
 • speciální sportovní přípravu v nových a moderních sportovištích vedenou zkušenými trenéry
 • soustředění podle ročních tréninkových plánů jednotlivých sportů
 • studium dvou cizích jazyků (angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny)
 • účast v předmětových soutěžích
 • tematické exkurze v ČR a v zahraničí
 • účelné vybavení školy včetně IT, během dne možnost využití studovny, žákovské knihovny a internetu
 • žákům s výbornými sportovními výsledky možnost fyzioterapií
 • svačiny ve školní prodejně občerstvení
 • obědy ve školní jídelně
 • ubytování na domově mládeže s celodenním stravováním.