Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace o škole > Učební plány a ŠVP

UČEBNÍ PLÁN – ČTYŘLETÉ STUDIUM

 

OBOR VZDĚLÁNÍ 79-42- K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU
Výuka 1. - 4. ročníku (1. A - 4. A) probíhá dle ŠVP vytvořeného v souladu s RVP pro G se sportovní přípravou.

OBOR VZDĚLÁNÍ 79-41- K/41 GYMNÁZIUM
Výuka 1. - 4. ročníku (1. B - 4. B) probíhá dle ŠVP vytvořeného v souladu s RVP pro G.

 

1.

2.

3.

4.

Český jazyk

3

3

3

3

Anglický jazyk

3

3

3

4

Cizí jazyk  II

4

4

3

3

Základy společenských věd

1

1

2

2

Dějepis

2

2

2

2

Zeměpis

2

1

2

2

Matematika

4

3

3

4

Fyzika

2

2

3

2*

Chemie

2

2

2

2*

Biologie

2

2

2

2

Informatika

2

2

0

0

Estetická výchova

2

2

0

0

Sportovní příprava

(jen obor 79-42-K/41)

17

17

17

17

Tělesná výchova

(jen obor 79-41-K/41)

4

4

4

4

1. volitelný předmět

0

2

2

2

2. volitelný předmět

0

0

2

2

3. volitelný předmět

0

0

0

2

Celkem obor 79-42-K/41:

29+17

29+17

29+17

30+17

Celkem obor 79-41-K/41:

29+4

29+4

29+4

30+4

Nabídka povinně volitelných předmětů:

Volitelný předmět I: Teorie sportovní přípravy, Konverzace v anglickém jazyce, 3. cizí jazyk (Německý jazyk, Ruský jazyk, Španělský jazyk), Deskriptivní geometrie, Cvičení z matematiky

Volitelný předmět II: Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace v německém jazyce, Konverzace v ruském jazyce, Konverzace ve španělském jazyce, Seminář z matematiky, Cvičení z psychologie a sociologie, Cvičení z fyziky a chemie, Deskriptivní geometrie, Programování

Volitelný předmět III: Seminář z matematiky, Seminář z biologie, Seminář ze zeměpisu, Seminář z dějepisu, Společenskovědní seminář, Literární seminář, Seminář z fyziky, Seminář z  chemie, Seminář z  chemie a biologie, Seminář z německého jazyka

Poznámka:  * předměty Fyzika a Chemie jsou ve čtvrtém ročníku povinně volitelné; žáci si volí pouze jeden z nich.

 

 

UČEBNÍ PLÁN – OSMILETÉ STUDIUM

obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium

Výuka 1. - 4. ročníku (primy - kvarty) probíhá dle ŠVP vytvořeného v souladu s RVP pro ZV.
Výuka 5. - 8. ročníku (kvinty - oktávy) probíhá dle ŠVP vytvořeného v souladu s RVP pro G.

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Český jazyk

5

4

4

3

3

3

3

3

Anglický jazyk

3

3

3

3

3

3

3

4

Cizí jazyk II.

0

2

3

2

4

4

3

3

Občanská výchova

1

1

1

1

0

0

0

0

Základy společenských věd

0

0

0

0

1

1

2

2

Dějepis

2

2

2

2

2

2

2

2

Zeměpis

2

2

2

2

2

1

2

2

Matematika

5

4

4

3

4

3

3

4

Fyzika

2

2

2

2

2

2

3

2*

Chemie

0

2

2

2

2

2

2

2*

Biologie

2

2

2

2

2

2

2

2

Informatika

1

0

0

2

2

2

0

0

Výtvarná výchova

2

1

1

2

0

0

0

0

Hudební výchova

1

1

1

1

0

0

0

0

Estetická výchova

0

0

0

0

2

2

0

0

Tělesná výchova

4

4

4

4

4

4

4

4

1. volitelný předmět

0

0

0

0

0

2

2

2

2. volitelný předmět

0

0

0

0

0

0

2

2

3. volitelný předmět

0

0

0

0

0

0

0

2

Celkem:

30

30

31

31

33

33

33

34

Nepovinný předmět 

Plavání

1

0

0

0

0

0

0

0

Nabídka povinně volitelných předmětů:

Volitelný předmět I: Teorie sportovní přípravy, Konverzace v anglickém jazyce, 3. cizí jazyk (Německý jazyk, Ruský jazyk, Španělský jazyk), Deskriptivní geometrie, Cvičení z matematiky

Volitelný předmět II: Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace v německém jazyce, Konverzace v ruském jazyce, Konverzace ve španělském jazyce, Seminář z matematiky, Cvičení z psychologie a sociologie, Cvičení z fyziky a chemie, Deskriptivní geometrie, Programování

Volitelný předmět III: Seminář z matematiky, Seminář z biologie, Seminář ze zeměpisu, Seminář z dějepisu, Společenskovědní seminář, Literární seminář, Seminář z fyziky, Seminář z  chemie, Seminář z  chemie a biologie, Seminář z německého jazyka

Poznámka:  * předměty Fyzika a Chemie jsou ve čtvrtém ročníku povinně volitelné; žáci si volí pouze jeden z nich.