Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace o škole > Projekty > Projekty a dotace

Projekty a dotace

Rok 2024

 • Dotace ze státního rozpočtu v rámci Výzvy SG 2024 na podporu přípravy sportovních talentů ve školách s oborem vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou – vyhlašovatel MŠMT
 • Postarej se o svou duši  – vyhlašovatel Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2024 KÚ PK

Rok 2023

 • Dotace ze státního rozpočtu v rámci Výzvy SG 2023 na podporu přípravy sportovních talentů ve školách s oborem vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou – vyhlašovatel MŠMT
 • Národní plán obnovy – nová informatika – vyhlašovatel MŠMT – financováno Evropskou unií NextGenerationEU
 • Emoční inteligence – bezpečné klima školy – vyhlašovatel Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2023 KÚ PK
 • Postarej se o svou duši – vyhlašovatel Mikrogrant KÚ PK
 • Environmentální výchova hrou – vyhlašovatel Mikrogrant KÚ PK
 • Školní metodik prevence – součást vedoucího týmu SG – vyhlašovatel Mikrogrant KÚ PK
 • Emoční inteligence – prevence rizikového chování – vyhlašovatel Mikrogrant KÚ PK
 • S empatií k osobnímu rozvoji – vyhlašovatel Mikrogrant KÚ PK
 • Obědy do škol v Plzeňském kraji 2023/2024 – vyhlašovatel PK na základě projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi vyhlášeného MPSV v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus
 • Terénní bádání – vyhlašovatel Mikrogrant KÚ PK
 • Náklady na výměnný pobyt žáků v zahraničí (Regensburg) – vyhlašovatel Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže KÚ PK

Rok 2022

 • Dotace ze státního rozpočtu v rámci Výzvy SG 2022 na podporu přípravy sportovních talentů ve školách s oborem vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou – vyhlašovatel MŠMT
 • Emoční inteligence - bezpečné klima školy – vyhlašovatel KÚ PK
 • Adaptační programy na SG – vyhlašovatel Mikrogrant KÚ PK
 • Environmentální výchova hrou – Krsy – vyhlašovatel Mikrogrant KÚ PK
 • Emoční inteligence - prevence rizikového chování - vyhlašovatel Mikrogrant KÚ PK

Rok 2021

 • Dotace ze státního rozpočtu v rámci Výzvy SG 2021 na podporu přípravy sportovních talentů ve školách s oborem vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou – vyhlašovatel MŠMT
 • Emoční inteligence - bezpečné klima školy – vyhlašovatel KÚ PK
 • Postarej se o svou duši – vyhlašovatel Mikrogrant KÚ PK
 • Environmentální výchova hrou – Krsy – vyhlašovatel Mikrogrant KÚ PK
 • Emoční inteligence – prevence rizikového chování - vyhlašovatel Mikrogrant KÚ PK

Rok 2020

 • Rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání gymnázium se sportovní přípravou“ na rok 2020 – vyhlašovatel MŠMT
 • Emoční inteligence - bezpečné klima školy – vyhlašovatel KÚ PK
 • Poznej sám sebe – vyhlašovatel Mikrogrant KÚ PK
 • Environmentální výchova hrou – vyhlašovatel Mikrogrant KÚ PK

Rok 2019

 • Rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání gymnázium se sportovní přípravou“ na rok 2019 – vyhlašovatel MŠMT
 • Emoční inteligence - bezpečné klima a vzájemná tolerance mezi žáky – vyhlašovatel KÚ PK
 • Podpora přírodovědného vzdělávání pomocí experimentů – vyhlašovatel Nadace ČEZ
 • Nejúspěšnější sportovci SG Plzeň 2019 – vyhlašovatel Mikrogrant KÚ PK
 • Environmentální výchova hrou – vyhlašovatel Mikrogrant KÚ PK
 • Poznej sám sebe – vyhlašovatel Mikrogrant KÚ PK
 • Environmentální výchova hrou II – vyhlašovatel Mikrogrant KÚ PK
 • Učíme se rozumět životním situacím – vyhlašovatel Mikrogrant KÚ PK
 • Baroko v Plzeňském kraji a Bavorsku – vyhlašovatel Mikrogrant KÚ PK
 • Rozvojový program „ Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování RgŠ“ – vyhlašovatel MŠMT
 • Rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání gymnázium se sportovní přípravou“ na rok 2020 – vyhlašovatel MŠMT

Rok 2018

 • Podpora aktivit k technickému vzdělávání – vyhlašovatel Magistrát města Plzně
 • Nejúspěšnější sportovci SG Plzeň za rok 2018 – vyhlašovatel Mikrogrant KÚ PK
 • Environmentální výchova hrou – vyhlašovatel Mikrogrant KÚ PK
 • Emoční inteligence - bezpečné klima mezi žáky – vyhlašovatel Mikrogrant KÚ PK
 • Nadační příspěvek Podpora regionů, pořízení UP do fyziky – vyhlašovatel Nadace ČEZ
 • Podpora preventivních aktivit „Emoční inteligence - bezpečné klima mezi žáky“ – vyhlašovatel KÚ PK
 • Podpora primární prevence rizikového chování „Poznej sám sebe“ – vyhlašovatel Magistrát města Plzně

Rok 2017

 • Doprava žáků SG Plzeň na Středoškolský pohár SG 2017 – vyhlašovatel ÚMO Plzeň 3
 • Podpora primární prevence rizikového chování – vyhlašovatel Magistrát města Plzně
 • Environmentální výchova hrou – vyhlašovatel Mikrogrant KÚ PK
 • Emoční inteligence - bezpečné klima mezi žáky – vyhlašovatel Mikrogrant KÚ PK
 • Nejúspěšnější sportovci SG Plzeň za rok 2017 – vyhlašovatel Mikrogrant KÚ PK                                                                                         
 • Podpora TV a sportu „Podpora žáků SG při soutěžích a soustředěních“ – vyhlašovatel KÚ PK
 • Emoční inteligence - bezpečné klima mezi žáky – vyhlašovatel ÚMO Plzeň 3
 • Rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání gymnázium se sportovní přípravou“ na rok 2018 – vyhlašovatel MŠMT
 • Rozvojový program „Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ“ –vyhlašovatel MŠMT
 • Rozvojový program „Zvýšení platů zaměstnanců RgŠ“ – vyhlašovatel MŠMT

Rok 2016

 • Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra - Život „náctiletých“ ve středověku a dnes – vyhlašovatel Magistrát města Plzně
 • Seznamujeme se s mechanikou a zdroji energií v praxi – vyhlašovatel Magistrát města Plzně
 • Podpora primární prevence sociálně patologických jevů „Poznáváme sebe i druhé“ - vyhlašovatel Magistrát města Plzně
 • Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2016 „Podpora žáků Sportovního gymnázia Plzeň při soutěžích a soustředěních“ – vyhlašovatel KÚ PK
 • Rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou“ na rok 2017 – vyhlašovatel MŠMT
 • Rozvojový program - Zvýšení platů pracovníků regionálního školství – vyhlašovatel MŠMT
 • Výměnný pobyt žáků partnerských gymnázií Plzeň a Privat-Gymnasium Pindl Regensburg – vyhlašovatel ÚMO Plzeň 3

Rok 2015

 • Bezpečné klima mezi žáky – vyhlašovatel ÚMO Plzeň 2
 • Sportovní den SG – vyhlašovatel ÚMO Plzeň 2
 • Vánoční turnaj v kopané a volejbalu – vyhlašovatel ÚMO Plzeň 2
 • Seznamujeme se s technikou – vyhlašovatel ÚMO Plzeň 2
 • Podpora primární prevence sociálně patologických jevů „Učíme se rozumět životním situacím" – vyhlašovatel Magistrát města Plzně
 • Zvyšování sportovní výkonnosti žáků formou soustředění – vyhlašovatel KÚ PK
 • Rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou“ MŠMT ČR – vyhlašovatel MŠMT ČR
 • Rozvojový program „Zvýšení platů pedagogů a pracovníků regionálního školství“ – vyhlašovatel MŠMT ČR

Rok 2014

 • Středoškolský pohár v atletice – vyhlašovatel ÚMO Plzeň 2
 • „Zbiroh 2014“ - projektový den VP – vyhlašovatel ÚMO Plzeň 2
 • Sportovní den SG – vyhlašovatel ÚMO Plzeň 2
 • Vánoční turnaj v kopané – vyhlašovatel ÚMO Plzeň 2
 • Orientační běh jako další sportovní aktivita na SG Plzeň – vyhlašovatel KÚ PK
 • Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra: Pojem „Slunce“ z hlediska komunikace mezi sousedními národy – vyhlašovatel Magistrát města Plzně
 • Podpora primární prevence sociálně patologických jevů: „Multikulturní výchovou k prevenci sociálně patologických jevů a etické výchově“ – vyhlašovatel Magistrát města Plzně
 • Ekologická výchova hrou mimo školní lavice – vyhlašovatel Magistrát města Plzně
 • Rozvojový program podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou – vyhlašovatel MŠMT ČR
 • Oranžová učebna – „Fyzika zábavně a experimentálně“ – vyhlašovatel Nadace ČEZ
 • Modernizace vybavení SG Plzeň – vyšší efektivita výuky - ROP NUTS II Jihozápad

Rok 2013

 • Komunikace v Evropě – včera, dnes a zítra: Pojem „Slunce“ z hlediska komunikace mezi sousedními národy
 • Podpora primární prevence sociálně patologických jevů: Multikulturní výchovou k prevenci sociálně patologických jevů a etické výchově
 • Vladař – Chyše 2013
 • Výchova k toleranci
 • Ekologická výchova hrou mimo školní lavice
 • Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor
 • Středoškolský pohár v atletice
 • Sportovní den SG
 • Vánoční turnaj v kopané SG
 • Rozvojový program podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou

Rok 2012

 • Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra (Životní styl pozdního středověku a novověku v Čechách a ve východním Bavorsku)
 • Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor
 • Výchova k toleranci
 • Středoškolský pohár atletiky
 • Sportovní den SG
 • Rozvojový program podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou

Rok 2011

 • Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra (Plzeňské a regensburgské proměny – Řeky spojují)
 • Podpora primární prevence sociálně patologických jevů (Multikulturní výchovou k upevnění vztahů mezi žáky)
 • Podpora aktivit k technickému vzdělávání (Zapomenutá matematika a chemie)
 • Ekologická výchova hrou mimo školní lavice
 • Environmentální centrum
 • Sportovní reprezentace obvodu
 • Rozvojový program podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou

Rok 2010

 • Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra (Plzeňské a regensburgské proměny)
 • Podpora aktivit k technickému vzdělávání
 • Zkvalitnění výuky anglického jazyka
 • Ekologická výchova hrou mimo školní lavice
 • Rozvojový program podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou 2009-2011

Rok 2009

 • Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra (Plzeň - město kultury)
 • Sportovní den SG
 • Vánoční turnaj v kopané SG
 • Ekologická výchova hrou mimo školní lavice
 • Rozvojový program podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou

Rok 2008

 • Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra (Představ své město)
 • Rozvojový program podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
 • Ekologická výchova hrou mimo školní lavice, činnost ekologického kroužku
 • Na startovní čáře
 • Finanční dotace pro sport z ÚMO Plzeň 2 - Slovany (Mikulášský turnaj v kopané, učební pomůcky)

Rok 2007

 • Zwiesel 2007 - účast školy na Bavorské zemské výstavě dne 11. 6. 2007
 • Zwiesel 2007 - účast školy na Bavorské zemské výstavě dne 21. 6. 2007
 • Mládež směřuje do sjednocené Evropy
 • Rozvoj ekologických aktivit s důrazem na enviromentální výchovu