Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace o škole > Projekty > EU, ESF > ROP NUTS II Jihozápad

rop-jz.jpg

Ve školním roce 2019/2020 probíhala na Sportovním gymnáziu Plzeň, Vejprnická 56 realizace projektu nazvaného Moderní vybavení Sportovního gymnázia Plzeň – vyšší efektivita výuky podpořeného z evropského fondu pro regionální rozvoj 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Moderní vybavení získané díky projektu (8 učeben osmiletého gymnázia vybavených školním nábytkem a pěti interaktivními tabulemi, 8 učeben čtyřletého gymnázia vybavených školním nábytkem a osmi interaktivními tabulemi, jazyková učebna a učebna výpočetní techniky - každá s jednou interaktivní tabulí, vizualizérem, 16ks počítačových sestav pro žáky a základním SW balíčkem z rodiny MS Office) jsme využívali k udržení stávající a vyšší efektivity výuky.

Práce s moderní výukovou ICT technologií přispívala k posílení kompetence práce žáků a vyučujících. Vybavení jsme využívali k prezentaci školy na veřejnosti při Dnech otevřených dveří, Dnu pro zdraví konaném ve spolupráci s FZS ZČU, při setkání našich maturantů se zástupci jednotlivých fakult Západočeské univerzity, v průběhu praxe studentů PF ZČU, při projektových dnech v rámci vyučovaných předmětů (Den anglického jazyka, Den s chemií aj.), při semináři pro žáky 4. ročníků se zástupcem SCIO, v průběhu konání přípravných kurzů na přijímací zkoušky pořádaných ve spolupráci s agenturou TRIGON EDUCATION, s.r.o. Plzeň a dalších akcích školy.

V daném monitorovacím období nedošlo k žádným změnám.

 

Mgr. Milena Majerová,
ředitelka školy

 

 

rop-jz.jpg

Ve školním roce 2018/2019 probíhala na Sportovním gymnáziu Plzeň, Vejprnická 56 realizace projektu nazvaného Moderní vybavení Sportovního gymnázia Plzeň – vyšší efektivita výuky podpořeného z evropského fondu pro regionální rozvoj 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Moderní vybavení získané díky projektu (8 učeben osmiletého gymnázia vybavených školním nábytkem a pěti interaktivními tabulemi, 8 učeben čtyřletého gymnázia vybavených školním nábytkem a osmi interaktivními tabulemi, 2 jazykové učebny s jednou počítačovou sestavou a interaktivní tabulí a multimediální učebna s jednou počítačovou sestavou a vizualizérem a SW) jsme využívali k udržení stávající a vyšší efektivity výuky.

Práce s moderní výukovou ICT technologií přispívala k posílení kompetence práce žáků a vyučujících. Vybavení jsme využívali k prezentaci školy na veřejnosti při Dnech otevřených dveří, Dnu pro zdraví konaném ve spolupráci s FZS ZČU, při setkání našich maturantů se zástupci jednotlivých fakult Západočeské univerzity, v průběhu praxe studentů PF ZČU, při projektových dnech v rámci vyučovaných předmětů (Den anglického jazyka, Den s chemií aj.), při semináři pro žáky 4. ročníků se zástupcem SCIO, v průběhu konání přípravných kurzů na přijímací zkoušky pořádaných ve spolupráci s agenturou TRIGON EDUCATION, s.r.o. Plzeň a dalších akcích školy.

V daném monitorovacím období nedošlo k žádným změnám.

 

Mgr. Milena Majerová,
ředitelka školy

 

 

rop-jz.jpg

V průběhu školního roku 2017/2018 byly v budově Sportovního gymnázia Plzeň, Vejprnická 663/56, využívány moderní ICT technologie (interaktivní tabule včetně příslušenství, počítačové sestavy, vizualizéry) a školní nábytek pořízené v rámci projektu ROP NUTS II Jihozápad Moderní vybavení Sportovního gymnázia, Plzeň – vyšší efektivita výuky.

V učebnách vybavených moderní počítačovou technikou a školním nábytkem, které škola získala díky projektu ROP NUTS II Jihozápad, proběhly Dny otevřených dveří pro uchazeče do 1. ročníku čtyřletého gymnázia (1.A, 1.B) a pro uchazeče do 1. ročníku víceletého gymnázia (Prima). V těchto učebnách byly mimo jiné v průběhu školního roku realizovány projektové dny určené žákům školy, a to např. tradiční Den pro zdraví či Den jazyků.

Gymnázium úzce a trvale spolupracuje s Pedagogickou fakultou ZČU a vytváří prostor pro uskutečnění náslechových a souvislých pedagogických praxí budoucích učitelů, kteří díky vybavení školy mohou využívat nejmodernější didaktickou techniku včetně interaktivních tabulí v průběhu vyučovacího procesu.

Prostřednictvím dostatečně technicky vybavených učeben se daří oslovovat rodiče a budoucí žáky školy a probouzet v nich zájem o studium na sportovním gymnáziu. Moderní zobrazovací technika dokládá efektivní a kvalitní výuku všeobecných a jazykové zaměřených předmětů na Sportovním gymnáziu Plzeň.

 

Mgr. Milena Majerová,
ředitelka školy

 

 

rop-jz.jpg

Sportovní gymnázium Plzeň se zapojilo do Regionální operačního programu v rámci projektu „Modernizace vybavení Sportovního gymnázia, Plzeň – vyšší efektivita výuky“ pod registračním číslem: CZ. 1.14/2.4.00/34.03223.

Smysl, zaměření a účel projektu

Předkládaný cíl projektu je zaměřen na zefektivnění a zkvalitnění výuky všeobecných a jazykově zaměřených předmětů na Sportovním gymnáziu Plzeň.

Projekt je celkově zaměřen především na zefektivnění výuky prostřednictvím zmodernizování ICT vybavení (interaktivní tabule včetně PC příslušenství, moderní PC sestavy především v učebně určené pro výuku cizích jazyků a učebně využívající multimediální nástroje pro výuku, pořízení moderní zobrazovací techniky (vizualizéry) a v neposlední řadě také školní nábytek, který odpovídá současným ergonomickým požadavkům pro žáky a vyučující.

V průběhu měsíců leden – únor 2015 proběhnou zadávací řízení na školní nábytek a ICT techniku.

Ukončení projektu bude 30. 7. 2015

Náš projekt byl také prezentován v regionálním deníku Plzeňský rozhled ..více

 

Mgr. Milena Majerová,
ředitelka školy

 

 

rop-jz.jpg

Dny otevřených dveří na SG

V rámci Dnů otevřených dveří konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2015 byli návštěvníci školy seznámeni s probíhajícím projektem realizovaným v rámci 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad „Modernizace vybavení Sportovního gymnázia, Plzeň – vyšší efektivita výuky“.
DOD.jpg

 

Mgr. Milena Majerová,
ředitelka školy

 

 

rop-jz.jpg

Modernizace vybavení na Sportovním gymnáziu, Plzeň je dokončena

Ke dni 30. 7. 2015 končí realizační část projektu „Modernizace vybavení Sportovního gymnázia, Plzeň – vyšší efektivita výuky“ financovaného z rozpočtu Evropské unie a z rozpočtu České republiky v rámci 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Od 1. 9. 2015 nastartujeme díky projektu zefektivnění a zkvalitnění výuky všeobecných a jazykově zaměřených předmětů.

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg

Všechny kmenové třídy školy jsou již vybaveny moderním ergonomickým školním nábytkem a moderní interaktivní a zobrazovací výukovou technikou.

 

Mgr. Milena Majerová,
ředitelka školy