Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace o škole > Projekty > EU, ESF > ROP NUTS II Jihozápad

 rop-jz.jpg

V průběhu školního roku 2017/2018 byly v budově Sportovního gymnázia Plzeň, Vejprnická 663/56, využívány moderní ICT technologie (interaktivní tabule včetně příslušenství, počítačové sestavy, vizualizéry) a školní nábytek pořízené v rámci projektu ROP NUT S II Jihozápad Moderní vybavení Sportovního gymnázia, Plzeň – vyšší efektivita výuky.

V učebnách vybavených moderní počítačovou technikou a školním nábytkem, které škola získala díky projektu ROP NUT S II Jihozápad, proběhly Dny otevřených dveří pro uchazeče do 1. ročníku čtyřletého gymnázia (1.A, 1.B) a pro uchazeče do 1. ročníku víceletého gymnázia (Prima). V těchto učebnách byly mimo jiné v průběhu školního roku realizovány projektové dny určené žákům školy, a to např. tradiční Den pro zdraví či Den jazyků.

Gymnázium úzce a trvale spolupracuje s Pedagogickou fakultou ZČU a vytváří prostor pro uskutečnění náslechových a souvislých pedagogických praxí budoucích učitelů, kteří díky vybavení školy mohou využívat nejmodernější didaktickou techniku včetně interaktivních tabulí v průběhu vyučovacího procesu.

Prostřednictvím dostatečně technicky vybavených učeben se daří oslovovat rodiče a budoucí žáky školy a probouzet v nich zájem o studium na sportovním gymnáziu. Moderní zobrazovací technika dokládá efektivní a kvalitní výuku všeobecných a jazykové zaměřených předmětů na Sportovním gymnáziu Plzeň.

 

Mgr. Milena Majerová,
ředitelka školy

 

 

Sportovní gymnázium Plzeň se zapojilo do Regionální operačního programu v rámci projektu „Modernizace vybavení Sportovního gymnázia, Plzeň – vyšší efektivita výuky“ pod registračním číslem: CZ. 1.14/2.4.00/34.03223.

Smysl, zaměření a účel projektu

Předkládaný cíl projektu je zaměřen na zefektivnění a zkvalitnění výuky všeobecných a jazykově zaměřených předmětů na Sportovním gymnáziu Plzeň.

Projekt je celkově zaměřen především na zefektivnění výuky prostřednictvím zmodernizování ICT vybavení (interaktivní tabule včetně PC příslušenství, moderní PC sestavy především v učebně určené pro výuku cizích jazyků a učebně využívající multimediální nástroje pro výuku, pořízení moderní zobrazovací techniky (vizualizéry) a v neposlední řadě také školní nábytek, který odpovídá současným ergonomickým požadavkům pro žáky a vyučující.

V průběhu měsíců leden – únor 2015 proběhnou zadávací řízení na školní nábytek a ICT techniku.

Ukončení projektu bude 30. 7. 2015

Náš projekt byl také prezentován v regionálním deníku Plzeňský rozhled ..více

 

Mgr. Milena Majerová,
ředitelka školy

 

 

Dny otevřených dveří na SG

V rámci Dnů otevřených dveří konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2015 byli návštěvníci školy seznámeni s probíhajícím projektem realizovaným v rámci 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad „Modernizace vybavení Sportovního gymnázia, Plzeň – vyšší efektivita výuky“.
DOD.jpg

 

Mgr. Milena Majerová,
ředitelka školy

 

 

Modernizace vybavení na Sportovním gymnáziu, Plzeň je dokončena

Ke dni 30. 7. 2015 končí realizační část projektu „Modernizace vybavení Sportovního gymnázia, Plzeň – vyšší efektivita výuky“ financovaného z rozpočtu Evropské unie a z rozpočtu České republiky v rámci 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Od 1. 9. 2015 nastartujeme díky projektu zefektivnění a zkvalitnění výuky všeobecných a jazykově zaměřených předmětů.

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg

Všechny kmenové třídy školy jsou již vybaveny moderním ergonomickým školním nábytkem a moderní interaktivní a zobrazovací výukovou technikou.

 

Mgr. Milena Majerová,
ředitelka školy