Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace o škole > Projekty > EU, ESF > Modernizace ŠVP spojená s rozvojem klíčových kompetencí > Průběh naplňování cílů projektu

Průběh naplňování cílů projektu

V novém školním roce 2007/2008 pokračuje na Sportovním gymnáziu, Plzeň, Táborská 28 práce pedagogických pracovníků zapojených do projektu Modernizace ŠVP spojená s rozvojem klíčových kompetencí. Tento projekt je podpořen Evropským strukturálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Při plnění úkolů vyplývajících z obsahových cílů projektu Modernizace ŠVP spojená s rozvojem klíčových kompetencí mají pedagogičtí pracovníci školy příležitost k tomu, jak si rozšířit klíčové kompetence v oblasti ICT, a to konkrétně ve využívání možností programu Power Point.

V posledním srpnovém týdnu, v tzv. přípravném týdnu k zahájení nového školního roku, bylo proškoleno 52 pedagogických pracovníků. Ti se v rámci předmětových komisí budou dále podílet na tvorbě vlastních výukových programů.

Využíváním nově vytvořených výukových programů ve výuce, příp. i v domácí přípravě žáků jak intaktních, tak žáků se specifickými poruchami učení bude školní vzdělávací plán modernizován. Žáci si lépe a snadněji osvojí klíčové kompetence, aby to, co se ve škole naučí, dokázali uplatňovat ve svém dalším vysokoškolském studiu i v životě jako takovém.

Naplňováním cílů projektu Modernizace ŠVP spojená s rozvojem klíčových kompetencí seznamujeme čtenářskou veřejnost prostřednictvím Zpravodaje ÚMO Plzeň 2 a prostřednictvím Radničních listů a novin Plzeňského kraje.

V rámci projektu Modernizace ŠVP spojená s rozvojem klíčových kompetencí podpořeného Evropským strukturálním fondem a státním rozpočtem ČR se na Sportovním gymnáziu, Plzeň, Táborská 28 uskutečnily dvě odborné konzultace s žáky s výukovými obtížemi a SPU a případně podle zájmu i s jejich rodiči.

Konzultace se uskutečnily ve dnech 28. 11. 2007 a 14. 12. 2007 a poskytly je školní psycholožka PhDr. E. Šauerová a speciální pedagožka Mgr. R. Šimková. S oběma konzultantkami bylo možno prodiskutovat konkrétní problémy týkající se přípravy žáků s výukovými obtížemi a SPU na výuku. Žákům byly rovněž doporučeny metody, jak by mohli efektivnější přípravou dosáhnout lepších studijních výsledků.

S poznatky z konzultací následně výchovná poradkyně seznámila třídní učitele a požádala jednotlivé vyučující prostřednictvím třídních učitelů o individuální přístup k těmto žákům.

 

Mgr. Milena Majerová - ředitelka školy a manažer projektu