Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace o škole > Projekty > EU, ESF > Modernizace ŠVP spojená s rozvojem klíčových kompetencí > Výstupní konference prezentovala výstupy projektu ESF

Výstupní konference prezentovala výstupy projektu ESF

V pátek 20. června 2008 naše gymnázium uspořádalo výstupní konferenci k ukončovanému dvouletému projektu Modernizace ŠVP spojená s rozvojem klíčových kompetencí. Projekt byl spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Do projektu se zapojilo 52 pedagogických pracovníků s cílem podpořit rozvoj klíčových kompetencí 139 žáků nižšího stupně gymnázia včetně žáků s SPU a žáků s výukovými obtížemi a 4 nepedagogičtí pracovníci.

1.jpg

Na konferenci proběhla v multimediální učebně velmi zdařilá prezentace všech 24 výstupů projektu, na nichž se podílelo 23 zpracovatelů. Bylo vytvořeno 22 výukových programů a metodických materiálů, z toho 1 výukový program s názvem Očekávané výstupy z fyziky se bude využívat také k ověřování výstupu úspěšnosti modernizace ŠVP a 1 výstup je vytvořen jako dokument Modernizace ŠVP.

Jednotliví zpracovatelé odprezentovali vlastní nově vytvořené výukové programy, metodické materiály nebo pracovní listy. Ukázali, jak umí uplatňovat moderní metody výuky ve snaze vést žáky k práci s moderní výpočetní technikou jako jedním z prostředků k usnadnění celého učebního procesu. Zároveň si posílili klíčové kompetence v práci s odlišnými typy žáků, jež se předpokládají při realizaci modernizovaného ŠVP školy. Prokázali, že práce s výukovými programy může být vhodným prostředkem k reedukci u žáků s SPU a s výukovými obtížemi.

7.jpg 9.jpg

Výstupní konference se zúčastnili zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje, Magistrátu města Plzně, zástupci ČŠI, zástupci z gymnázií z Plzně a blízkého okolí, z několika plzeňských základních škol a médií. Všichni hosté v závěru oficiální části konference vyjadřovali uznání práce odvedené na nových výukových programech a metodických materiálech vyučujícími.

Hosté obdrželi propagační materiál o projektu a mohou se s naším gymnáziem spojit ohledně poskytnutí zpracovaných výstupů formou nahrávky na CD nebo nakopírováním tištěných materiálů.

Po ukončení oficiální části konference si pedagogičtí pracovníci a hosté zpříjemnili odpoledne pěveckým vystoupením žákyně kvinty Barbory Němcové.

Během neformální diskuse o modernizaci ŠVP ve sborovně školy vedoucí OŠMS KÚ PK JUDr. Jaroslava Havlíčková všem vyučujícím - zpracovatelům projektu poděkovala. Vyjádřila svůj obdiv nad tím, co vyučující jako zpracovatelé ve svém volném čase vytvořili, popřála všem hodně úspěchů při výuce podle modernizovaného ŠVP a zároveň při tvorbě dalších projektů spolufinancovaných evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

10.jpg

Výstupní konferenci můžeme právem označit za zdařilou. I náš realizační tým je s prací, kterou investoval do tvorby a plnění úkolů projektu ESF stejně jako do přípravy výstupní konference, spokojen. Jsme přesvědčeni, že výstupy projektu jsou přínosem pro všechny žáky nižšího stupně gymnázia a že obohacují naši výchovně vzdělávací činnost. Bezesporu přispívají modernější, zajímavější a přitažlivější práci při výuce na sportovním gymnáziu.

 

Mgr. Milena Majerová - ředitelka školy a manažer projektu