Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

VÝSTUPY PROJEKTU ESF

V rámci projektu se podařilo vytvořit 24 výstupů. Všechny výstupy byly prezentovány na závěrečné výstupní konferenci, kterou jsme uspořádali 20.června 2008 v budově školy za účasti pedagogů a zaměstnanců školy a dalších hostů, především pedagogů z jiných škol. Celkem bylo přítomno 49 pedagogů a hostů. Na výstupní konferenci v úvodu ředitelka školy a zároveň manažerka projektu Mgr.Milena Majerová seznámila všechny přítomné s průběhem, cíli projektu a jejich splněním. Poté všichni autoři výstupů prezentovali své práce. Vzhledem k časové dotaci konference si na ni předem připravili zkrácenou prezentaci vytvořených produktů. Dle ohlasů hostů a zájmu o prezentované výstupy můžeme z našeho hlediska hodnotit výstupy kladně.

Výstupy projektu:

1. PhDr. Šimandlová Olga: Práce se žáky se specifickými poruchami učení na Sportovním gymnáziu

 • interní metodická příručka
 • určená pro pedagogy SG
 • zpracovaná v programu WORD

2. Mgr. Mazalová Jiřina: České středověké dějiny hrou

 • pracovní listy
 • určené pro žáky a pedagogy nižšího gymnázia v předmětu dějepis
 • zpracované v programu WORD

3. Mgr. Baranová Irena, Mgr. Fryčková Ivana: Diktáty a pravopisná cvičení pro nižší ročníky gymnázia

 • pracovní listy
 • určené pro žáky a pedagogy nižšího gymnázia v předmětu český jazyk
 • zpracované v programu WORD

4. PaedDr.Vondráčková Alena: Přírodní složky Země

 • výukové prezentace
 • prezentace jsou složeny z těchto částí: Pouště, Půdy, Polární kraje, Savany, Tundry, Tropické deštné lesy
 • určené pro žáky a pedagogy nižšího gymnázia v předmětu zeměpis
 • zpracované v programu POWER POINT

5. PaedDr.Vondráčková Alena: Koláže vybraných evropských zemí

 • výukové prezentace a koláže
 • prezentace a koláže obsahují tyto části: Evropské země 1 – Francie, Evropské země 2 – Slovensko, Evropské země 3 - Norsko
 • určené pro žáky a pedagogy nižšího gymnázia v předmětu zeměpis
 • zpracované v programu WORD a POWER POINT

6. PhDr. Žufanová Ivana: Reálie německy mluvících zemí

 • výukové prezentace
 • prezentace jsou složeny z těchto částí: Rakousko, Berlín, Spolková republika Německo, Švýcarsko, Vídeň, Spolkové země a města SRN
 • určené pro žáky a pedagogy nižšího gymnázia v předmětu německý jazyk
 • zpracované v programu POWER POINT

7. PhDr. Hůlová Zdeňka: Středověká architektura v českých zemích

 • výuková prezentace
 • určená pro žáky a pedagogy nižšího gymnázia v předmětu dějepis
 • zpracovaná v programu POWER POINT

8. Mgr. Krýslová Jitka, Mgr. Mašková Marie: Fyzika názorně

 • výukové prezentace
 • prezentace jsou složeny z těchto částí: Mechanika tekutin, Elektromagnetická indukce
 • určené pro žáky a pedagogy nižšího gymnázia v předmětu fyzika
 • zpracované v programu POWER POINT

9. Mgr. Majerová Milena, Mgr.Marková Milena: Německy s písničkou

 • pracovní listy a zvukové nahrávky písniček
 • určené pro žáky a pedagogy nižšího gymnázia v předmětu německý jazyk
 • zpracované v programu WORD

10. Mgr. Hyťha Pavel: První pomoc

 • výukové prezentace
 • prezentace jsou složeny z těchto částí: První pomoc I. – Zásady poskytování první pomoci, První pomoc II. – Nejčastější druhy poranění
 • určené pro žáky a pedagogy nižšího gymnázia v předmětu biologie, tělesná výchova
 • zpracované v programu POWER POINT

11. PhDr. Žufanová Ivana: Česká republika

 • výukové prezentace
 • prezentace jsou složeny z těchto částí: Plzeň a okolí, Praha, Česká republika
 • určené pro žáky a pedagogy nižšího gymnázia v předmětu německý jazyk
 • zpracované v programu POWER POINT

12. PhDr. Šimandlová Olga: Regionální literatura

 • výukové prezentace
 • prezentace jsou složeny z těchto částí: Literatura západočeského regionu, Plzeň literární
 • určené pro žáky a pedagogy nižšího gymnázia v předmětu český jazyk
 • zpracované v programu POWER POINT

13. PhDr. Šimandlová Olga: Psaní velkých písmen

 • výukové prezentace
 • prezentace jsou složeny z těchto částí: Psaní velkých písmen – jména zeměpisná, Psaní velkých písmen u vlastních jmen, Psaní velkých písmen u jmen bytostí, zvířat, Psaní velkých písmen – dokumenty, díla,…, Psaní velkých písmen – instituce, organizace, vyznamenání,….
 • určené pro žáky a pedagogy nižšího gymnázia v předmětu český jazyk
 • zpracované v programu POWER POINT

14. PhDr. Šimandlová Olga: Sloh v našem životě

 • výukové prezentace
 • prezentace jsou složeny z těchto částí: Komunikace v našem životě, Písemnosti v našem životě, Styl publicistický
 • určené pro žáky a pedagogy nižšího gymnázia v předmětu český jazyk
 • zpracované v programu POWER POINT

15. Mgr. Rotová Hana, Mgr. Vaněčková Ivana: Tajemství zvířat

 • výukové prezentace
 • prezentace jsou složeny z těchto částí: Prvoci, Žahavce, Ploštěnci a hlísti, Měkkýši, Kroužkovci, Pavoukovi, Korýši, Hmyz, Ostnokožci, Ryby, Obojživelníci, Plazi, Ptáci, Savci
 • určené pro žáky a pedagogy nižšího gymnázia v předmětu biologie
 • zpracované v programu POWER POINT

16. Mgr. Dlouhá Václava: Směsi – oddělování složek směsí

 • výuková prezentace
 • určená pro žáky a pedagogy nižšího gymnázia v předmětu chemie
 • zpracovaná v programu POWER POINT

17. Mgr. Vaněčková Ivana: Laboratorní cvičení z biologie

 • výukové prezentace a pracovní listy
 • prezentace a pracovní listy obsahují tyto části: Laboratorní cvičení – prima, Laboratorní cvičení – sekunda, Laboratorní cvičení – tercie, Laboratorní cvičení – kvarta,
 • určené pro žáky a pedagogy nižšího gymnázia v předmětu biologie
 • zpracované v programu POWER POINT a WORD

18. Mgr. Iblerová Jarmila, Mgr. Prunerová Petra, Mgr. Špetová Yvona: Reálie anglicky mluvících zemí

 • výukové prezentace
 • prezentace jsou složeny z těchto částí: Austrálie, Velká Británie, USA, Velkoměsta USA, Londýn, Kanada, Nový Zéland, Irská republika
 • určené pro žáky a pedagogy nižšího gymnázia v předmětu anglický jazyk
 • zpracované v programu POWER POINT

19. Mgr. Svášková Hana: Výrazy s proměnnou – sbírka příkladů

 • sbírka příkladů
 • určená pro žáky a pedagogy nižšího gymnázia v předmětu matematika
 • zpracovaná v programu WORD s podporou programu Editor rovnic

20. Mgr. Dlouhá Václava, Mgr. Mašková Marie, PaedDr. Kůstová Hana: Matematika názorně

 • výukové prezentace
 • prezentace jsou složeny z těchto částí: Dělitelnost, Konstrukce trojúhelníků, Funkce – úvod, Druhy funkcí a jejich vlastnosti, Slovní úlohy
 • určené pro žáky a pedagogy nižšího gymnázia v předmětu matematika
 • zpracované v programu POWER POINT, EXCEL

21. PaedDr.Vondráčková Alena, PaedDr. Benešová Jana: Zeměpis České republiky

 • výukové prezentace
 • prezentace jsou složeny z těchto částí: Povrch ČR, Poloha ČR, Přírodní poměry ČR – vodstvo, Přírodní poměry ČR – vnitřní síly, Přírodní poměry ČR – vnější síly
 • určené pro žáky a pedagogy nižšího gymnázia v předmětu zeměpis
 • zpracované v programu POWER POINT

22. PaedDr. Kůda Václav, Feix Miroslav: Technika a metodika nácviku vybraných sportovních dovedností ze sportovní gymnastiky a volejbalu

 • výuková prezentace s videosekvencemi
 • určená pro žáky a pedagogy nižšího gymnázia v předmětu tělesná výchova
 • zpracovaná v programu POWER POINT

23. PaedDr. Kůstová Hana, Mgr. Mašková Marie: Očekávané výstupy v RVP ZV z fyziky na Sportovním gymnáziu ve světle testových úloh

 • testové úlohy k výstupům z RVP
 • určené pro žáky a pedagogy nižšího gymnázia v předmětu fyzika
 • zpracované v programu WORD

24. kolektiv pedagogů SG: Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium - modernizace dokumentu

 • modernizovaný dokument
 • určen pro pedagogy, žáky SG a veřejnost
 • zpracován v programu WORD

 

Zpracování výstupů:

Všechny výstupy jsou v tištěné podobě a svázány kroužkovou vazbou. Každý výukový program a výukový materiál je opatřen jednotnou úvodní stránkou (uvedena adresa školy, název vzdělávacího programu, jméno zpracovatele, údaje o identitě projektu: „Zpracováno v rámci projektu Modernizace ŠVP spojená s rozvojem klíčových kompetencí (leden - červen 2008)“, „Tento projekt spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR“). Autoři v úvodu své práce zpracovali krátkou anotaci o práci, v níž popsali, kde lze práce využít, k jakému účelu slouží, jaké aktivity podpoří. Další částí je obsah práce a práce(kromě výukových prezentací). Na závěr je vytvořen seznam použité literatury a zdrojů, z nichž autor práce čerpal. U každého výstupu je přiložené CD, na němž je celý výstup zaznamenán.

Všechny práce jsou uloženy ve školní učitelské knihovně a jsou k dispozici k zapůjčení pedagogům i žákům. Dále jsou práce umístěny na interní počítačové síti. Opět jsou k dispozici všem pedagogům i žákům. Seznam všech výstupů projektu je také umístěn na školních webových stránkách. Výstupy jsou k dispozici případným dalším zájemcům z řad pedagogické veřejnosti. Po výstupní konferenci projevili o naše práce zájem některé školy. Na základě kontaktu byl již poskytnut výstup č.19 – Výrazy s proměnnou – sbírka příkladů 16.ZŠ Plzeň, Americká 30.

 

Využití výstupů:

Výstupy je možné rozdělit do několika skupin:

 • výukové prezentace a výukové materiály (výstupy č. 2- 22)
 • metodická příručka (výstup č.1)
 • modernizovaný ŠVP jako dokument a materiály k ověření úspěšnosti ŠVP (výstupy č.23, 24)

Ve většině případů budou výstupy (č.2-22) využívány při výuce. V rámci používání nových modernějších metod výuky budou používány především výukové prezentace, které značně přispějí k názornosti, modernizaci výuky a zvýšení zájmu žáků. Dále se budou práce používat pro samostatné práce, samostudium, opakování a procvičování učiva. Práce může využívat učitel spolu se žáky, ale i žáci samostatně. Většina prací je také vytvořena tak, aby se dala úspěšně využít pro práci se žáky s SPU.

Metodická příručka (výstup č.1) bude sloužit všem pedagogům pro práci se žáky s SPU.

Modernizovaný ŠVP jako dokument (výstup č.24) je opět určen pro všechny učitele školy, žáky , ale i širokou veřejnost. Se ŠVP souvisí i výstup č.23, který má sloužit k ověření úspěšnosti splnění výstupů z fyziky. S touto prací mohou vyučující pracovat jako s klasickým výukovým materiálem, tzn. že ho mohou využít při výuce, samostatné práci, procvičování učiva.

 

Cílové skupiny a podpořené osoby:

V rámci plnění cílů projektu byly podpořeny cílové skupiny - pedagogičtí pracovníci školy a žáci nižšího stupně gymnázia.

Školení pro pedagogické pracovníky cílem zvýšit jejich klíčové kompetence:

 1. Rozvoj klíčových kompetencí pedagogických pracovníků v práci s žáky s SPU – Úvod do problematiky, 1.část, Výukové programy, 2.část,...proškoleno 49 pedagogů
 2. Rozvoj klíčových kompetencí pedagogických pracovníků pro práci s žáky s SPU - Rozvíjení kongitivních procesů u žáků s SPU. Vliv specifických obtíží na výkony v jednotlivých předmětech...proškoleno 12 pedagogů
 3. Rozvoj klíčových kompetencí pedagogických pracovníků v ovládání programu POWER POINT – úroveň začátečníci ...........proškoleno 26 pedagogů
 4. Rozvoj klíčových kompetencí pedagogických pracovníků v ovládání programu POWER POINT – úroveň mírně pokročilí …proškoleno 13 pedagogů
 5. Rozvoj klíčových kompetencí pedagogických pracovníků v ovládání programu POWER POINT – úroveň pokročilí …...........proškoleno 13 pedagogů

V souvislosti se zvýšením kompetencí pedagogů byly vytvořeny již výše uvedené výstupy. Zvýšené klíčové kompetence pedagogů a vytvořené výstupy podpořily 139 žáků nižšího gymnázia.