Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace pro uchazeče > Přijímací řízení > 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU
(ATLETIKA, JUDO, SPORTOVNÍ STŘELBA, PLAVÁNÍ, TENIS, VOLEJBAL-DÍVKY)
ČTYŘLETÉ STUDIUM

 

Případné dotazy ke studiu, vyplnění přihlášky ke studiu, k průběhu přijímacího řízení podá vedení školy:

Mgr.Hana Svášková, zástupce ředitelky pro výchovu a vzdělávání
tel: 378 605 715; e-mail: svaskova@sgpilsen.cz

Mgr. Lukáš Lintimer, vedoucí trenér pro sportovní přípravu
tel: 378 605 716; e-mail: lintimer@sgpilsen.cz

 

Dotazy týkající se jednotlivých sportů zodpoví trenéři tréninkových skupin:

volejbal - Mgr. Jindřich Pavlík, tel: 603 583 122
judo - Jiří Dolejš, tel: 602 519 031
tenis - Jiří Šindelář, tel: 602 271 993
atletika - Mgr. Lukáš Lintimer , tel: 776 714 551
sportovní střelba - Kateřina Kolaříková, tel: 722 525 642
plavání - Bc. Lukáš Luhový, tel: 776 065 552

 

Prezentační video o škole a oboru vzdělání si můžete prohlédnout zde.

 

OBOR S TALENTOVOU ZKOUŠKOU JE URČEN PRO

 • žáky 9. ročníku ZŠ
 • žáky Kvarty Sportovního gymnázia Plzeň, obor 79-41-K/81 Gymnázium
 • žáky z jiných gymnázií (Kvarty, osmileté gymnázium nebo Primy, šestileté gymnázium)

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pondělí 9. 11. 2020 - 16:00 h se NEKONÁ

 

VÝHODY STUDIA

V oboru vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou sportovní gymnázium zajišťuje všestrannou a speciální sportovní přípravu. Trenérské vedení žáků na soutěžích je plně zajištěno profesionálními trenéry sportovního gymnázia. Žáci sportovního gymnázia startují v soutěžích za své mateřské kluby nebo jiné kluby. Velmi pozitivním a žádoucím jevem je pro obě strany spolupráce mezi sportovním gymnáziem a sportovními kluby.

  

Postup při podání přihlášky ke studiu, žádosti o přestup

A) ŽÁK 9. ROČNÍKU ZŠ

Do 30. 11. 2020 uchazeč odevzdá ředitelce sportovního gymnázia:

 

Uchazeč na přihlášku ke studiu uvede:

 • obor vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou
 • sport, kterému se věnuje (uvést do oboru vzdělání)
 • hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků (1. a 2. pololetí 7. ročníku a 1. a 2. pololetí 8. ročníku)
 • termín, který den se účastní talentové zkoušky

 

B) ŽÁK KVARTY SPORTOVNÍHO GYMNÁZIA PLZEŇ

Do 30. 11. 2020 uchazeč odevzdá ředitelce sportovního gymnázia:

 

C) ŽÁK, KTERÝ SE HLÁSÍ Z JINÉHO GYMNÁZIA

Do 30. 11. 2020 uchazeč odevzdá ředitelce sportovního gymnázia:

 

Uchazeč z jiného gymnázia na přihlášku ke studiu uvede:

 • obor vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou
 • sport, kterému se věnuje (uvést do oboru vzdělání)
 • hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků
  (Žák 8letého G: 1. a 2. pololetí Sekundy a 1. a 2. pololetí Tercie.
  Žák 6letého G: 1 a 2. pololetí 7. r. ZŠ a 1. a 2. pololetí Primy)
 • termín, který den se účastní talentové zkoušky.

Poznámka: Přijímací komise podle hodnocení na vysvědčení rozhodne, zda žák vykoná jednotnou přijímací zkoušku z ČJ a M nebo zda bude přijat na základě přestupu.

Všichni uchazeči o obor vzdělání s talentovou zkouškou 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou dokládají zdravotní způsobilost ke studiu pouze na formuláři školy potvrzeném výhradně sportovním lékařem.

Přihláška ke studiu, vzor žádosti o změnu oboru vzdělání/přestup, formulář Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k TV a sportu a přihláška do přípravného kurzu k jednotné přijímací zkoušce z ČJ a M jsou k dipozici i  v sekretariátu školy.

Na přihlášce ke studiu jsou některé údaje již předvyplněné. Barevné rozlišení není podmínkou, přihlášku možno podat v černobílé verzi. V případě stažení přihlášky (v Excelu) je možné přihlášku vyplnit na PC a vytisknout. Lze ji vyplnit i ručně.

 

Po obdržení přihlášky ke studiu, příp. žádosti o změnu oboru vzdělání/přestup a formuláře o zdravotní způsobilosti sportovní gymnázium uchazeči zašle sportovní dotazník, na němž uchazeč doloží potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti. Sportovní dotazník odevzdá při talentové zkoušce.

 

Termín přijímacího řízení

 

Talentová zkouška (dle zvoleného termínu uvedeného na přihlášce)

2. 3. 2021 - 1. termín
16. 3. 2021 - 2. termín

Talentová zkouška v náhradním termínu / pouze ze zdravotních důvodů, uchazeč doloží potvrzení lékařem/: 23. 3. 2021 a 30. 3. 2021

Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M (termín je dán pořadím školy uvedeném na přihlášce ke studiu)

3. 5. 2021 - 1. termín
4. 5. 2021 - 2. termín

Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M v náhradním termínu:

2. 6. 2021 - 1. termín
3. 6. 2021 - 2. termín

Talentovou zkoušku a jednotnou přijímací zkoušku formou písemného testu z ČJ a písemného testu z M konají všichni uchazeči.

O konání jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M žáka, který žádá o přestup z jiného gymnázia, rozhodne přijímací komise podle hodnocení na vysvědčení.

Kritéria přijímacího řízení

DO OBORU VZDĚLÁNÍ 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU (obor s talentovou zkouškou, čtyřleté studium)

Počet otevíraných tříd: 1     
Nejvyšší stanovený počet: 30 žáků

  

A) ŽÁK 9. ROČNÍKU ZŠ

Kritéria přijímacího řízení a procentuální započtení jednotlivých částí přijímacích zkoušek:

 • hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků (1. a 2. pololetí 7. ročníku a 1.  a 2. pololetí 8. ročníku*) - 20%
 • výsledek jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M - 40%
 • výsledek talentové zkoušky - 40%.

* Na základě ustanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb. nelze v rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 započítat hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

B) ŽÁK KVARTY SPORTOVNÍHO GYMNÁZIA PLZEŇ

Kritéria povolení změny oboru vzdělání

 • výsledek talentové zkoušky

C) ŽÁK, KTERÝ SE HLÁSÍ Z JINÉHO GYMNÁZIA

1. Kritéria přijímacího řízení a procentuální započtení jednotlivých částí přijímacích zkoušek  - žák z jiného G, který koná jednotnou přijímací zkoušku z ČJ a M

 • hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků – 20%
  (Žák 8letého G: 1. a 2. pololetí Sekundy a 1. a 2. pololetí Tercie*.
   Žák 6letého G: 1 a 2. pololetí 7. r. ZŠ a 1. a 2. pololetí Primy*)
 • výsledek jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M - 40%
 • výsledek talentové zkoušky - 40%.

Poznámka: Přijímací komise podle hodnocení na vysvědčení rozhodne, zda žák vykoná jednotnou přijímací zkoušku z ČJ a M nebo zda bude přijat na základě přestupu.

 * Na základě ustanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb. nelze v rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 započítat hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

2. Kritéria povolení změny oboru vzdělání - žák z jiného G, který bude přijat na základě přestupu

 • výsledek talentové zkoušky

Poznámka: Přijímací komise podle hodnocení na vysvědčení rozhodne, zda žák vykoná jednotnou přijímací zkoušku z ČJ a M nebo zda bude přijat na základě přestupu.

  

 Další požadavky pro přijetí:

 • zdravotní způsobilost ke vzdělávání

(potvrzení výhradně sportovním lékařem na formuláři Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, který uchazeč odešle spolu s přihláškou ke studiu)

 • potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti

(formulář Sportovní dotazník zašle uchazeči sportovní gymnázium po obdržení přihlášky ke studiu. Sportovní dotazník odevzdá při talentové zkoušce).

U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí, se postupuje podle §20, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona).

 

Disciplíny a způsob hodnocení talentových zkoušek

Atletika

Pořadí uchazečů je určeno podle bodového hodnocení výkonů dosažených v následujících motorických testech: 

 • běh na 50 m vysoký start, výběh na vlastní povel, měřeno elektronicky s přesností na 0,01 s, možno použít atletické tretry
 • běh na 20 m letmý start, měřeno elektronicky s přesností na 0,01 s, možno použít atletické tretry
 • skok daleký z místa - doskok do pískoviště, měřeno v cm, možno použít atletické tretry
 • 10 skok střídnonož z místa - doskok do pískoviště, měřeno v metrech, možno použít atletické tretry
 • autový hod medicinbalem 2 kg z místa - měřeno v metrech
 • hod medicinbalem 3 kg vzad - měřeno v metrech
 • Cooperův test (běh na 12 minut) - měřeno v metrech, možno použít atletické tretry
 • šplh na 4 metrové tyči - měřeno ručně s přesností na 0,1s.

 Judo

Talentovou zkoušku nebude konat uchazeč do sportovního odvětví judo, který splnil podmínky pro přijetí dané některým z uvedených kritérií:

 • startoval na MED, EYOF, YOG nebo byl na tyto soutěže nominován ČSJu

Talentovou zkoušku splní uchazeč, který dosáhl 10 bodů a více v součtu hodnocení všech složek testování (výsledky + sportovní příprava + tělesná příprava). Pořadí uchazečů je dáno součtem bodů hodnocení všech složek testování, tj. v motorických testech, ve sportovní přípravě a v dosažených výsledcích na soutěžích.

 • Motorické testy: člunkový běh 4 x 10 m, běh 1500 m, výskoky na překážku za 30 s (hoši 81 cm dívky 64 cm), šplh na laně 4 m dlouhém po dobu 1 min. (hoši bez přírazu, děvčata mohou s přírazem), shyb opakovaný bez zátěže, benč press opakovaný se zátěží rovnající se 60% vlastní hmotnosti, vznosy na ribstolech.

Sportovní střelba

Talentovou zkoušku nebude konat uchazeč do sportovního odvětví sportovní střelba, který splnil podmínky pro přijetí dané některým z uvedených kritérií:

 • je zařazen ve výběru kategorie "M" - zálohy reprezentace
 • M ČR do 16 let /mladší dorost/ se umístil do 3. místa v disciplíně vzduchová puška
 • M ČR v kulových disciplínách do 18 let /dorost/ se umístil do 5. místa v disciplíně sportovní malorážka 3x20 nebo 60 ran leže
 • Finále talentované mládeže do 18 let /dorost/ se umístil do 5. místa v disciplíně vzduchová puška 40 ran nebo sportovní malorážka 3x20 a 60 ran leže.

Pořadí uchazečů je dáno součtem bodů hodnocení všech složek testování, tj. v motorických testech speciálních a obecných.

 • Speciální testy: vzduchová puška N+20 ran po 1 ráně do terče. Hodnocení zásahů včetně součtu nastříleného výkonu je prováděno elektronicky zařízením RIKA.
 • Obecné testy: shyby /chlapci/- na hrazdě, nadhmatem – počet, výdrž ve shybu /dívky/ - na hrazdě nadhmatem - doba výdrže v sekundách, leh-sed za 2 min. – počet, Cooperův test (běh na 12 min.)

Plavání

Pořadí uchazečů je dáno součtem bodů hodnocení všech složek testování, tj. motorických testů a úrovně sportovní výkonnosti (člen plavecké reprezentace juniorů v aktuálně probíhající sezóně, člen výběru plaveckého Sportovního centra mládeže v aktuálně probíhající sezóně, výsledky z posledních Mistrovství České republiky v plavání (žactvo, dorost).

Motorické testy:

 • test rychlostních schopností - 50m motýlek, 50m znak, 50m prsa, 50m volný způsob (50m bazén, se startovním skokem, hodnotí se dosažený čas)
 • test koordinačně-dynamických schopností - 25 m vlnění (streamline poloha, plaváno v poloze na břiše, start z vody, hodnotí se dosažený čas - v případě neuplavání úseku pod vodou možno doplavat na hladině motýlovým kopem, pak bude odečteno 10 bodů z dosaženého času)
 • test plavecké všestrannosti - 200 m polohový závod (50m bazén, se startovním skokem, hodnotí se dosažený čas)
 • test speciální vytrvalosti - 400 m volný způsob (50m bazén, se startovním skokem, hodnotí se dosažený čas)

Tenis

Pořadí uchazečů je dáno součtem bodů hodnocení všech složek testování tj. v motorických testech speciálních, obecných a bodovou hodnotou z celostátního žebříčku tenisu.

 • Speciální testy: běh se změnou směru (vějíř), přeskoky do stran s dotykem (kružítko), čtyřskok.
 • Obecné testy: běh 50m z polovysokého startu, hod plným míčem 2 kg obouruč, chlapci - opakované shyby nadhmatem, dívky - výdrž ve shybu nadhmatem, skok daleký z místa, hloubka předklonu, leh-sed 1 minuta, Cooperův test (běh na 12 minut).

Volejbal-dívky

Pořadí uchazečů je dáno součtem bodů hodnocení všech složek testování, tj. somatických předpokladů, motorických testů speciálních a obecných, testů individuálních herních činností a úrovně sportovní výkonnosti (zařazení v reprezentaci ČR nebo výběru KCM).

 • Somatické předpoklady: tělesná výška
 • Speciální testy: dosah ve výskoku s rozběhem, hod medicinbalem 1 kg jednoruč z kleku, skok daleký z místa, T-test (post libero), test reakční rychlosti (libero), K-test
 • Obecné testy: běh 50m z polovysokého startu, Jacíkův test – 2.min., běh 6 x 4m + kotoul vpřed/vzad, leh-sed 1 minuta, běh 1500m
 • Testy individuálních herních činností: odbíjení obouruč vrchem, odbíjení obouruč spodem, odbíjení jednoruč vrchem, podání, útok, přihrávka (libero), vybírání (libero), nahrávka (nahrávačka)

Pozn.: Bodové hodnocení dosažených výkonů u všech sportovních odvětví je k nahlédnutí na ředitelství sportovního gymnázia.

 

DALŠÍ SDĚLENÍ

 

Přijímací komise rozhoduje o konečném přijetí či nepřijetí.

Proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí lze podat odvolání k odvolacímu orgánu.

Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení: 2 žáci.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  Zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán.

Další kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium může být vyhlášeno až podle naplnění předpokládaného počtu žáků v prvním kole.

Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání.

POUZE ŽÁK 9. ROČNÍKU ZŠ A ŽÁK, KTERÝ SE HLÁSÍ Z JINÉHO GYMNÁZIA A BYL PŘIJAT PO VYKONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČJ A M

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán.

 

Zápisový lístek lze obdržet na ZŠ nebo na odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň.

 

Další kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou může být vyhlášeno až podle naplnění předpokládaného počtu žáků v prvním kole.

 

Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání.

 

UČEBNÍ PLÁN

Obor vzdělání  79-42- K/41 Gymnázium se sportovní přípravou   
Výuka 1. - 4. ročníku (1. A - 4. A) probíhá dle ŠVP vytvořeného v souladu s RVP pro G se sportovní přípravou. 

 

1.

2.

3.

4.

Český jazyk

3

3

3

3

Anglický jazyk

3

3

3

4

Cizí jazyk II

4

4

3

3

Základy společenských věd

1

1

2

2

Dějepis

2

2

2

2

Zeměpis

2

1

2

2

Matematika

4

3

3

4

Fyzika

2

2

3

2*

Chemie

2

2

2

2*

Biologie

2

2

2

2

Informatika

2

2

0

0

Estetická výchova

2

2

0

0

Sportovní příprava

17

17

17

17

1. volitelný předmět

0

2

2

2

2. volitelný předmět

0

0

2

2

3. volitelný předmět

0

0

0

2

Celkem:

29+17

29+17

29+17

30+17

 Poznámka: 
* předměty Fyzika a Chemie jsou ve čtvrtém ročníku povinně volitelné; žáci si volí pouze jeden z nich
**v předmětu Estetická výchova je možnost volby; žáci si volí Hudební výchovu nebo Výtvarnou výchovu

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. volitelný předmět (2. - 4. ročník) 2. volitelný předmět (3. - 4. ročník) 3. volitelný předmět (4. ročník)
Teorie sportovní přípravy Konverzace v anglickém jazyce

Seminář z matematiky

Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Seminář z biologie
Německý jazyk (3. cizí jazyk) Konverzace v ruském jazyce Seminář ze zeměpisu
Ruský jazyk (3. cizí jazyk) Konverzace ve španělském jazyce Seminář z dějepisu
Španělský jazyk (3. cizí jazyk) Seminář z matematiky Společenskovědní seminář
Deskriptivní geometrie Cvičení z psychologie a sociologie Literární seminář
Cvičení z matematiky Cvičení z fyziky a chemie Seminář z fyziky
  Deskriptivní geometrie Seminář z chemie
  Programování Seminář z chemie a biologie
    Seminář z německého jazyka

 

NEPOVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ročník (Prima, 8leté G) 1. - 2. ročník (4leté G) 1. - 4. ročník (4leté G) + 5. – 8. ročník (8leté G)
Plavání Cvičení z anglického jazyka Matematická cvičení
  Cvičení z německého jazyka