Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > CLILování na SG

CLILování na SGOd loňského školního roku na naší škole probíhá výuka metody CLIL. Ta je plnohodnotně začleněna do rozvrhu prvního a druhého ročníku nižšího gymnázia (Prima, Sekunda) v hodinách dějepisu.

Cílem tohoto článku není seznámení čtenáře s touto metodou, tu si každý, kdo o ni má zájem, může dohledat. Snad bude stačit připomenout obecné a klíčové důvody, proč tuto metodu naše škola přijala a aktivně se ji snaží uplatňovat. Mezi hlavní důvody patří eliminování strachu před cizím jazykem, jeho asertivní používání a nabytí sebejistoty žáků.

I když se v CLILu neuplatňuje známkování, jistě nás napadá otázka, zda žáci dostatečně pracují a posouvají se v dovednostech. Zjištění šetření, které proběhlo u žáků obou ročníků, uvádí, že na škále 0 až 6, kdy číslo 6 značí nejvyšší míru nasazení a aktivity v hodinách, hodnotí žáci v průměru číslem 4, což nám jasně ukazuje, že i bez motivace sumativního hodnocení známkou můžeme dosahovat velké aktivizace žáků. Ze šetření rovněž vyplývá, že CLIL nejvíce pomáhá a posouvá žáky s nižší až střední úrovní znalosti anglického jazyka v daných ročnících. Vzhledem k tomu, že metoda není primárně určena k rozvoji znalosti gramatických jevů, je pochopitelné, že očekávání u některých žáků nemusí být v těchto ohledech naplněna. Tento cíl si ani CLIL neklade. Pomáhá rozvíjet zcela jiné kompetence. Tím má být zlepšování komunikační kompetence, což se odráží do kognitivní a sociálně-afektivní složky výuky. Dalším výsledkem šetření může být zmíněno, že žáci hodnotili oblibu CLILu na škále 0 až 4, kdy číslo 4 je nejvyšší obliba, průměrným číslem 3,5.

Položme si tedy otázku, zda obstál CLIL po roce na naší škole? Dovolili bychom si jednoznačně tvrdit, že ano. Věříme, že i dalším žákům budeme pomocí této metody, společně s kvalitním přístupem pedagogů, poskytovat nejlepší možnou výuku.

 

Mgr. Miroslav Pokorný, vyučující