Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace o škole > Projekty > EU, ESF > Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu > Informace z 1. monitorovací zprávy

Informace z 1. monitorovací zprávy

V úvodu zahájení projektu 1. 4. 2009 byl sestaven řídící realizační tým ve složení hlavní manažer, supervizor a finanční manažer a stanoven širší pracovní tým ve složení mzdová účetní, asistentka projektu a pracovník IT.

Po projednání s předsedy předmětových komisí jsme určili hlavní garanty za pracovní týmy v jednotlivých oblastech společné maturitní zkoušky: český jazyk a literatura, cizí jazyky, matematika, občanský a společenskovědní základ, přírodovědný základ a informatika. Stanovili jsme úkoly zpracovatelům projektu na jednotlivých pozicích plnění projektu. Zpracovateli projektu jsou pedagogičtí pracovníci školy, kteří o práci na projektu projevili zájem.

Pro zajištění realizace a naplňování projektu jsme před nákupem pro tzv. kancelář oslovili tři firmy k podání cenové nabídky na nákup spotřebního zboží. Nákupem potřebného materiálu vytváříme materiálně technické podmínky pro naplňování projektu.

Se zahájením plnění projektu byl zjištěn zájem o všechna plánovaná školení. Zapojenou cílovou skupinou jsou zpracovatelé projektu.

Zpracovatel interního počítačového programu uskutečnil průběžně v první polovině měsíce června konzultace s hlavními garanty za pracovní týmy v jednotlivých oblastech předmětů k požadovaným parametrům pro sestavení počítačového programu uvažovaného ke spuštění v rámci lokální počítačové sítě školy.

Před vytvořením vlastní databáze nově zpracovaných didaktických testů pro jednotlivé oblasti předmětů byly staženy všechny Katalogy požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky z oficiální internetové adresy.

Garanti za jednotlivé předměty poskytli zpracovatelům ukázky dosud užívaných nestandardizovaných testů včetně vyhodnocení.

Garanti za jednotlivé předměty a předsedové PK projednali na schůzích PK náměty a tematické okruhy, které budou zpracovávat formou výukových prezentací a výukových materiálů. Inovované výukové prezentace a výukové materiály budou poskytnuty k využití ve výchovně vzdělávací činnosti a k samostudiu žáků.

Bude započata práce na tvorbě nestandardizovaných didaktických testů, testových úloh a pracovních listů pro jednotlivé oblasti předmětů. Na úkolech budou pracovat týmy zpracovatelů projektu s cílem implementovat nově vytvořené produkty do výuky.

Pro zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti ICT zajistíme nadstavbu školení v uživatelském ovládání MS Word, MS Power Point a v programu Smart Notebook, školení k základům práce v programu Adobe Acrobat 9 Pro v lokalizované české verzi.

 

Mgr. Milena Majerová, hlavní manažerka projektu

 

esf_velke_komplet.jpgTENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY