Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace o škole > Projekty > EU, ESF > Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu > Výtah z monitorovací zprávy číslo 3 za období říjen - prosinec 2009

Výtah z monitorovací zprávy číslo 3 za období říjen - prosinec 2009

říjen - prosinec 2009

V přípravné aktivitě k naplňování projektu (tvorba výukových prezentací) byla nastavena pravidla pro hodnocení a vykazování práce zpracovateli výukových prezentací.

Členové realizačního týmu obdrželi pravidla pro vyplňování pracovních výkazů, byli seznámeni s autorským právem k produktům a s pravidly pro tvorbu výstupů v aplikaci Microsoft Office PowerPoint. Se všemi pravidly byli seznámeni proti podpisu také zpracovatelé projektu.

Pro kvalitnější práci na projektu byla pro garanty jednotlivých oblastí předmětů vytištěna příručka obsahující pravidla a zásady pro tvorbu prezentací v aplikaci Microsoft Office PowerPoint. Garanti jednotlivých oblastí předmětů (český jazyk a literatura, cizí jazyky, matematika, občanský a společenskovědní základ, přírodovědný základ, informatika) také obdrželi interní metodický materiál „Nestandardizované didaktické testy a jejich užití ve školní praxi“ zpracovaný v rámci projektu.

Všem žákům sportovního gymnázia byly vydány předměty publicity projektu ESF (blok a kuličkové pero) a zároveň všem třídním učitelům navíc obal na CD, bloky a desky s klipem.

Během monitorovacího období proškolil pracovník IT Ing. Petr Vočadlo, správce školní počítačové sítě, 25 vyučujících - zpracovatelů projektu v uživatelském ovládání programu Adobe Acrobat 9 Pro v lokalizované české verzi. Každý účastník školení od školitele obdržel metodický materiál k ovládání programu.

Pracovník IT Ing. Petr Vočadlo pokračoval v práci na vytvoření počítačového programu pro tvorbu a zadávání nestandardizovaných písemných testů a pro jejich vyhodnocování. Pracovník IT potřebuje k odzkoušení a k ověřování nově vytvořeného počítačového programu kvalitní hardware, který zakoupíme v rámci zadávacího řízení v březnu 2010.

Vyučující - zpracovatelé projektu pracovali na shromažďování podkladů pro tvorbu vlastních nově vypracovaných didaktických testů (testových úloh a pracovních listů) pro jednotlivé oblasti předmětů.

Vyučující - zpracovatelé projektu vytvořili v monitorovaném období říjen až prosinec 2009 celkem 9 nových produktů zpracovaných v aplikaci Microsoft Office PowerPoint. Jedna výuková prezentace byla doplněna pracovní listy v aplikaci Microsoft Office Excel.

V monitorovacím období nebylo vyhlášeno zadávací řízení na „Dodávku zařízení“. Po zvážení finanční situace se od původního plánu ustoupilo. Po konzultaci s pracovníky odboru školství a oddělení pro řízení OPVK podáme v únoru 2010 žádost o navýšení zálohy. Pokud nám bude částka ve výši Kč 475 240,- (vč. DPH) schválena, vyhlásíme nové zadávací řízení na „Dodávku zařízení“ v měsíci březnu 2010.

 

Mgr. Milena Majerová, hlavní manažerka projektu

 

esf_velke_komplet.jpgTENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY