Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Zeměpis

Obyvatelstvo a sídla
Úvod do světového hospodářství a primér
Sekundér a terciér

Obyvatelstvo a sídla

Název DUM (VM) Forma
DUMu (VM)
v originále
Odkaz na DUM (VM):
Demografický vývoj P - PP VY_32_INOVACE_Z.1.01
Demografický vývoj PL - W VY_32_INOVACE_Z.1.02
Stáří na Zemi P - PP VY_32_INOVACE_Z.1.03
Věková a pohlavní struktura P - PP VY_32_INOVACE_Z.1.04
Územní rozložení obyvatelstva P - PP VY_32_INOVACE_Z.1.05
Územní rozložení obyvatelstva PL - W VY_32_INOVACE_Z.1.06
Sociální složení obyvatelstva P - PP VY_32_INOVACE_Z.1.07
Nezaměstnanost P - PP VY_32_INOVACE_Z.1.08
Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost PL - W VY_32_INOVACE_Z.1.09
Migrace P - PP VY_32_INOVACE_Z.1.10
Migrace PL - W VY_32_INOVACE_Z.1.11
Rasy a národy P - PP VY_32_INOVACE_Z.1.12
Rasy a národy PL - W VY_32_INOVACE_Z.1.13
Národnostní menšiny, multukulturalizace, adaptace P - PP VY_32_INOVACE_Z.1.14
Náboženství na Zemi P - PP VY_32_INOVACE_Z.1.15
Náboženství na Zemi PL - W VY_32_INOVACE_Z.1.16
Sídla na Zemi P - PP VY_32_INOVACE_Z.1.17
Sídla na Zemi PL - W VY_32_INOVACE_Z.1.18
Sídelní systémy P - PP VY_32_INOVACE_Z.1.19
Sídelní systémy PL - W VY_32_INOVACE_Z.1.20

Vysvětlivky:
DUM digitální učební materiál
VM vzdělávací materiál
P – PP prezentace v POWERPOINTu
PL – W pracovní list ve WORDu

zpět

Úvod do světového hospodářství a primér

Název DUM (VM) Forma
DUMu(VM)
v originále
Odkaz na DUM (VM):
Světové hospodářství P - PP VY_32_INOVACE_Z.2.01
Světové hospodářství PL - W VY_32_INOVACE_Z.2.02
Státy podle hospodářské úrovně P - PP VY_32_INOVACE_Z.2.03
Státy podle hospodářské úrovně PL - W VY_32_INOVACE_Z.2.04
Ukazatele životní úrovně – HDI, HPI P - PP VY_32_INOVACE_Z.2.05
Problémy chudoby PP - P VY_32_INOVACE_Z.2.06
Ukazatele životní úrovně – HDI, HPI a problémy chudoby PL - W VY_32_INOVACE_Z.2.07
Zemědělství – význam, základní pojmy, zemědělství vyspělých a rozvojových států P - PP VY_32_INOVACE_Z.2.08
Zemědělství – význam, základní pojmy PL - W VY_32_INOVACE_Z.2.09
Zemědělství podle podnebí P - PP VY_32_INOVACE_Z.2.10
Zemědělství podle podnebí PL - W VY_32_INOVACE_Z.2.11
Rostlinná výroba P - PP VY_32_INOVACE_Z.2.12
Živočišná výroba P - PP VY_32_INOVACE_Z.2.13
Rostlinná výroba a živočišná výroba PL - W VY_32_INOVACE_Z.2.14
Hospodářský význam moří a oceánů P - PP VY_32_INOVACE_Z.2.15
Hospodářský význam moří a oceánů PL - W VY_32_INOVACE_Z.2.16
Vodní hospodářství P - PP VY_32_INOVACE_Z.2.17
Lesní hospodářství P - PP VY_32_INOVACE_Z.2.18
Vodní a lesní hospodářství PL - W VY_32_INOVACE_Z.2.19
Kontrolní test - zemědělství OT - W VY_32_INOVACE_Z.2.20

Vysvětlivky:
DUM digitální učební materiál
VM vzdělávací materiál
P – PP prezentace v POWERPOINTu
PL – W pracovní list ve WORDu
OT - W ověřovací test ve WORDu

zpět

Sekundér a terciér

Název DUM (VM) Forma
DUMu(VM)
v originále
Odkaz na DUM (VM):
Průmysl – význam, členění, lokalizace P - PP VY_32_INOVACE_Z.3.01
Průmysl – význam, členění, lokalizace PL - W VY_32_INOVACE_Z.3.02
Strukturální změny průmyslu P - PP VY_32_INOVACE_Z.3.03
Strukturální změny průmyslu PL - W VY_32_INOVACE_Z.3.04
Průmysl paliv a energetiky P - PP VY_32_INOVACE_Z.3.05
Metalurgie a strojírenství P - PP VY_32_INOVACE_Z.3.06
Průmysl paliv a energetiky , metalurgie a strojírenství PL - W VY_32_INOVACE_Z.3.07
Chemický průmysl P - PP VY_32_INOVACE_Z.3.08
Spotřební průmysl P - PP VY_32_INOVACE_Z.3.09
Chemický a spotřební průmysl PL - W VY_32_INOVACE_Z.3.10
Kontrolní test - průmysl OT - W VY_32_INOVACE_Z.3.11
Doprava – základní pojmy, význam, druhy P - PP VY_32_INOVACE_Z.3.12
Ukazatele dopravy a znaky dopravních sítí P - PP VY_32_INOVACE_Z.3.13
Doprava a znaky dopravních sítí PL - W VY_32_INOVACE_Z.3.14
Kontrolní test - doprava OT - W VY_32_INOVACE_Z.3.15
Terciér - základní pojmy, význam, odvětví P - PP VY_32_INOVACE_Z.3.16
Maloobchod v procesu transformace P - PP VY_32_INOVACE_Z.3.17
Přenos zpráv a informací P - PP VY_32_INOVACE_Z.3.18
Vzdělání P - PP VY_32_INOVACE_Z.3.19
Terciér - základní pojmy, význam, odvětví PL - W VY_32_INOVACE_Z.3.20
Zahraniční obchod P - PP VY_32_INOVACE_Z.3.21
Mezinárodní dělba práce PL - W VY_32_INOVACE_Z.3.22
Světová integrační seskupení P - PP VY_32_INOVACE_Z.3.23
Světová integrační seskupení PL - W VY_32_INOVACE_Z.3.24
Cestovní ruch P - PP VY_32_INOVACE_Z.3.25
Cestovní ruch PL - W VY_32_INOVACE_Z.3.26
Kontrolní test - terciér OT - W VY_32_INOVACE_Z.3.27

Vysvětlivky:
DUM digitální učební materiál
VM vzdělávací materiál
P – PP prezentace v POWERPOINTu
PL – W pracovní list ve WORDu
OT - W ověřovací test ve WORDu

zpět