Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 378 605 711 posta@sgpilsen.cz
en de ru es
Sportovní gymnázium Plzeň Vstupní brána na vysokou školu

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Národní plán obnovy

Národní plán obnovyCS Financovano Evropskou unii_POS.png

MSMT.png NPO-png.png

 

V listopadu 2020 škola obdržela finanční prostředky k pořízení učebních pomůcek využitelných k realizaci distanční on-line výuky, které byly plně využity – viz. leták.

 

Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy
18. 3. 2024

 

Sportovní gymnázium obdrželo z Národního plánu obnovy - nová informatika finanční prostředky určené pro pokročilé digitální učební pomůcky, které přispějí k rozvoji informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků. Částka na žáka činí Kč 1000,- – viz. leták.

Revize rámcového vzdělávacího programu pro nižší gymnázium přinesla v oblasti vzdělávacího předmětu informatika zásadní změny. A protože se naše gymnázium chce postavit k tvorbě svého ŠVP proaktivně, zařazuje již v letošním roce moderní vzdělávací metody do vyučování v některých ročnících nižšího gymnázia.

Z finančních prostředků byly pořízeny pomůcky značky Lego a Ozobot a pro jejich efektivní využití notebooky a sluchátka. Pomůcky se budou využívat hlavně v hodinách informatiky, kde si žáci vyzkouší aplikovat své myšlenky v reálném světě. Už se nebudou jen dívat do monitoru počítače, ale zapojí své informatické myšlení a rozvinou digitální kompetence. Zadané úlohy vyřeší a hned ověří v praxi. Žáci si při práci s malými dílky zlepší jemnou motoriku, naučí se pracovat podle návodu a postupovat krok za krokem, procvičí si  trpělivost, pečlivost a přesnost. Sestavené modely žáci rozpohybují pomocí blokově orientovaného programovacího jazyka. Okamžitá zpětná vazba o správnosti provedení úkolu je přínosná pro motivaci k řešení problému a přispěje k dalšímu rozvoji žáků.

Od začátku školního roku 2024/2025 budeme využívat technologie od primy až po kvartu a výuka bude probíhat podle inovovaného ŠVP.  Na výuku pomocí moderních technologií se těším. Jsem zvědavá, jaké budou reakce našich žáků.

 

Mgr. Michaela Majerová, vyučující VT
4. 9. 2023

 

Národní plán obnovy podpořil doučování

V letošním školním roce 2022/2023 pokračujeme na Sportovním gymnáziu Plzeň v naplňování projektu Národního plánu obnovy financovaného Evropskou unií Next Generation EU. Cílenou podporu využíváme na dobrovolné individuální nebo skupinové doučování žáků nižšího a vyššího gymnázia nad rámec běžné výuky a s flexibilitou frekvence.

Snažíme se eliminovat případné nerovnosti ve znalostech žáků způsobené distanční výukou během pandemie covid-19 - viz. leták. Finanční prostředky z fondu Evropské unie Next Generation EU nám byly poskytnuty pro doučovací období září–prosinec 2022 a leden–srpen 2023. Podpora doučování z Národního plánu obnovy má končit letos v srpnu.

 

Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy
31. 8. 2023

 

 

Na Sportovním gymnáziu Plzeň pokračujeme v projektu Národního plánu obnovy plně financovaného z fondu Evropské unie - Next Generation EU, do kterého jsme se zapojili od 1.1.2022.

Podporu projektu využijeme formou dobrovolného individuálního nebo skupinového doučování žáků nad rámec běžné výuky s flexibilitou frekvence. Naším cílem je vyrovnat nerovnosti ve znalostech žáků způsobené distanční výukou.

Díky projektu Národního plánu obnovy byla škole poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost – prevence digitální propasti za účelem pořízení digitálních technologií pro znevýhodněné žáky - viz. leták. Finanční prostředky jsou účelově vázány a poskytují se na náklady vzniklé od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Rádi podpory projektu EU opět využijeme.

 

Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy
27. 3. 2023